NRTIC naujienos

Kasmetiniame NRTIC steigėjų susirinkime išrinkta nauja NRTIC valdyba

2006 m. sausio 19 d. įvykusiame NRTIC steigėjų susirinkime buvo aptarti praėjusieji metai, patvirtintos NRTIC valdybos ir direktoriaus ataskaitos, išrinkta nauja valdyba. Į naująją NRTIC valdybą buvo išrinkti Valdas Mackela, Milda Ališauskienė, Arūnas Peškaitis, Donatas Glodenis, Arnoldas Matijošius, Robertas Petronis. Prie ankstesnės NRTIC valdybos sudėties prisijungė Mykolo Romerio universiteto docentas dr. Andrius Sprindžiūnas. Iškart po steigėjų susirinkimo įvykusiame naujosios valdybos posėdyje valdybos pirmininku buvo išrinktas Donatas Glodenis.

Sausio 19 d. įvykusiame NRTIC steigėjų susirinkime buvo aptarti praėjusieji metai, patvirtintos NRTIC valdybos ir direktoriaus ataskaitos, išrinkta nauja valdyba. Į naująją NRTIC valdybą buvo išrinkti Valdas Mackela, Milda Ališauskienė, Arūnas Peškaitis, Donatas Glodenis, Arnoldas Matijošius, Robertas Petronis. Prie ankstesnės NRTIC valdybos sudėties prisijungė Mykolo Romerio universiteto docentas dr. Andrius Sprindžiūnas. Iškart po steigėjų susirinkimo įvykusiame naujosios valdybos posėdyje valdybos pirmininku buvo išrinktas Donatas Glodenis.

raktiniai žodžiai: 

VDU ir NRTIC seminaras apie „Naująjį amžių“

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO
SOCIOLOGIJOS KATEDRA

ir

NAUJŲJŲ RELIGIJŲ
TYRIMŲ IR INFORMACIJOS CENTRAS

kviečia Jus į tarpdisciplininį seminarą

„Naujasis amžius“ (New Age) kaip modernaus religingumo apraiška

kuris įvyks
š.m. lapkričio mėn. 21 d. (pirmadienį),
16 val. Donelaičio g. 52,
423 auditorijoje

raktiniai žodžiai: 

NRTIC išleido ir platins dar penkis lankstinukus apie naujuosius religinius ir dvasinius judėjimus

Nauji lankstinukai apie NRJVykdydama projektą „Sąmoningas pasirinkimas“ NRTIC parengė ir išleido naują seriją lankstinukų apie naujuosius religinius ir dvasinius judėjimus. Šį kartą išleisti lankstinukai apie krikščioniškos kilmės grupes Jehovos liudytojus bei Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią (mormonus) , rytų kilmės grupes Sahadža jogos judėjimą, Krišnos sąmonės judėjimą bei Gyvenimo meno organizaciją.

NRTIC siekia skleisti objektyvią ir patikimą informaciją apie naujuosius religinius judėjimus Lietuvos visuomenėje.

Šie lankstinukai neseniai buvo paskelbti NRTIC žiniatinklio svetainėje.

raktiniai žodžiai: 

Informaciją apie naująsias religijas teikianti organizacija atkreipia dėmesį į okultizmo plitimą

Sausio 14 d. įvykusiame Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centro (NRTIC) ataskaitiniame susirinkime pasidžiaugta praėjusiųjų metų pasiekimais bei atkreiptas dėmesys į kai kurias neraminančias Lietuvos religinio gyvenimo tendencijas. Susirinkime dalyvavusiems organizacijos steigėjams buvo pristatyti praėjusiųjų metų darbai, iš kurių svarbiausi - nuolat vykstančios konsultacijos žmonėms, susiduriantiems su naujaisiais religiniais judėjimais, bei NRTIC interneto svetainės Religija.lt veiklos plėtojimas.

Puslapiai