Ošo

Europos Žmogaus Teisių Teismas nagrinės meditacijos centro „Ojas“ lankytojos skundą dėl teisės į religijos laisvę pažeidimo

Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninėEuropos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei Neringos Mockutės peticiją prieš Lietuvą (Nr. 66490/09), kurioje, remdamasi Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 8 straipsniu (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą), pareiškėja skundžiasi, kad informacijos apie jos gydymą viešinimas televizijos laidoje ir šios informacijos pateikimas jos motinai pažeidė jos teisę į privatumą. Taip pat pareiškėja, remdamasi Konvencijos 9 straipsniu (minties, sąžinės ir religijos laisvė), skundžiasi, kad psichiatrijos ligoninėje buvimo metu jai buvo apribota galimybė išpažinti religiją.

raktiniai žodžiai: 

Išsivadavimas pagal Ošo

Donatas Glodenis

Ošo judėjimas – vienas iš daugelio XX a. antrojoje pusėje atsiradusių ir plačiai išplitusių naujųjų religinių judėjimų. Ošo judėjimas, kurį pasaulio mastu sudaro keli šimtai meditacijos grupių, centrų, jungia rytietiškos pasaulėžiūros ir vakarietiškos psichoterapijos elementus ir tokiu būdu siekia pateikti gyvenimo transformacijos technikas žmonėms, pasimetusiems XX a. visuomenių kaitos, kataklizmų verpetuose. Būtent vakarietiškos terapijos ir rytų pasaulėžiūros sinteze Ošo meditacinės-terapinės grupės išsiskiria iš kitų rytų kilmės judėjimų.

raktiniai žodžiai: 

Puslapiai