reformatai

Seimas pritarė Kauno evangelikų reformatų bažnyčios pastato grąžinimui tikintiesiems

2018 m. spalio 9 d. rytiniame posėdyje Lietuvos Respublikos Seimas priėmė (80–ia balsų už, susilaikė 0, prieš 0) nutarimą Dėl pritarimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios- Sinodo susitarimui „Dėl nekilnojamojo turto Kaune, E. Ožeškienės g. 41, grąžinimo Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčiai- Sinodui natūra“, projektas (Nr. XIIIP-2368(2). Projekto antrą variantą pateikė Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto (pirmininkė Guoda Burokienė) narys Povilas Urbšys.

Svarstymas dėl Kauno evangelikų reformatų bažnyčios pastato nuosavybės klausimo pateikimo Seime  vyko rugsėjo 20 d. Ir rugsėjo 26 d. Savivaldybių ir valstybės valdymo komitetas (pirmininkė Guoda Burokienė) - bažnyčios grąžinimui pritarė vienbalsiai.

Gavusi Seimo pritarimą galutinį sprendimą dėl pastato grąžinimo tikintiesiems turi priimti Vyriausybė.

raktiniai žodžiai: 

Derybos tarp reformatų bendrijų atstovų ministerijoje neįvyko

Šių metų spalio 26 dieną teisingumo ministerijos iniciatyva antrą kartą prie bendro stalo sėdo Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios - Unitas Lithuaniae atstovai bei jų oponentai - Lietuvos Evangelikų reformatų bažnyčios atstovai. Tai - jau antrasis susitikimas, organizuotas Teisingumo ministerijos. Apie pirmąjį susitikimą Religija.lt taip pat rašė.

raktiniai žodžiai: 

Puslapiai