religijos laisvė

Siekiant apsaugoti religijos laisvę, Didžiosios Britanijos premjeras Cameron'as apsvarstys galimybę pakeisti įstatymus

Londonas, Anglija. Dvi moterys, kurioms darbdaviai uždraudė dėvėti tradicinę simboliką, kreipėsi į Europos Žmogaus Teisių Teismą.

Britanijos teisėjų sprendimas buvo nepalankus Nadia Eweida, registruojančiai darbuotojai "British Airways" (BA), ir Shirley Chaplin, slaugytojai. Šios moterys savo darbo vietose norėjo dėvėti kryželius.

raktiniai žodžiai: 

Europos pareigūnai kritikuoja Falung Gong knygos uždraudimą Rusijoje

Briuselis, Belgija. Europos Parlamento rezoliucijoje bei Europos pareigūnų ir pilietinių teisių organizacijų pareiškimuose, Rusija buvo papeikta dėl knygos apie kinų dvasinės praktikas uždraudimo. Kai kurių stebėtojų teigimu, uždraudimą paskatino Kinijos komunistų partijos (KKP) spaudimas.

raktiniai žodžiai: 

Religinių vertybių žeminimas – būdas nutildyti religijos kritikus?

Mine Yildirim

Stambulas, Turkija. Karikatūristo, straipsnių autoriaus internetiniame tinklapyje ir dienoraščio leidėjo patraukimas baudžiamojon atsakomybėn, sukėlė susirūpinimą dėl to, kaip papildančios viena kitą žmogaus teisės – saviraiškos laisvė ir religijos ar tikėjimo laisvė – gali būti išpildomos Turkijoje, įskaitant, religinę laisvę į netikėjimą. Visas šias bylas sieja kaltinimai dėl iš ateistinės perspektyvos iškeltų klausimų ir kritikos, susijusių su religijomis, ypatingai islamu. Taip pat visose šiose bylose Turkijos baudžiamojo kodekso 216 (3) straipsnis (Religinės grupės vertybių žeminimas) buvo naudojamas kaip teisėtas kaltinimų pagrindas. Būtina atidžiai pažvelgti į šią nuostatą ir jos taikymą siekiant suprasti susikirtimą tarp saviraiškos laisvės bei tarp minties, sąžinės, religijos ar tikėjimo laisvių Turkijoje.

raktiniai žodžiai: 

Teologas: teismuose religinės teisės užima paskutines gretas

Londonas, Anglija. Kellogg koledžo Oksforde profesorius Roger Trigg teigė, jog teisėjai vis labiau teikia pirmenybę kitiems socialiniams prioritetams nei žmonių religinėms pažiūroms. Išstudijavęs eilę teismo sprendimų Britanijoje, Europoje ir Šiaurės Amerikoje, jis pridėjo, jog teisėjų gretose išryškėjo aiški tendencija, rodanti, kad pirmenybė labiau teikiama lygybei ir diskriminacijai nei religijos laisvei. Profesorius Trigg, filosofijos ir teologijos fakultetų narys, sakė, jog tai įrodo, kad religijai, kuri yra „teisių hierarchijos“ dalis, iš teisminės pusės kyla grėsmė, o viso to rezultatas yra žmogaus laisvių apribojimas.

raktiniai žodžiai: 

Išleista knyga apie religinę įvairovę Lietuvoje anglų kalba

Gerai žinoma akademinių knygų leidykla Ashgate ką tik išleido knygą Religinė įvairovė posovietinėje visuomenėje, kurioje aptariama posovietinė Lietuvos religinė panorama. Knygoje – 9 autorių darbai, knygą sudarė ir redagavo Milda Ališauskienė ir Ingo W. Schröderis.

Religious diversity in Post-Soviet SocietyPasibaigus sovietinėms represijoms prieš religiją buvusiose socialistinėse šalyse vyko du svarbūs procesai:

Puslapiai