religijų aprašymai

Neregėto masto antikrikščioniškas smurtas Indijoje per Kalėdas

Indijos krikščionis sukrėtė kelių šimtų induistų ekstremistų sukelta įnirtingo antikrikščioniško smurto banga, nelauktai persiritusi per krašto rytinę valstiją Orisą Kalėdų švenčių dienomis. Indijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Toppo, aplankęs nusiaubtų vietovių bendruomenes, kalbėjo apie žmonių sukeltą religinės neapykantos cunami. Kardinolas aplankė Bubhaneshwar vietovėje gruodžio 24-27 dienomis fundamentalistinės induistų Vishva Hindu Parishad partijos narių nusiaubtas krikščionių bendruomenes.

Naujus Viešpaties metus Lietuvos evangelikai liuteronai pasitiko su nauju giesmynu

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčioje yra susiklosčiusi tradicija – kiekvienų metų pradžioje, dažniausiai šeštadienį prieš Išminčių, arba Trijų Karalių, šventę, vienoje kurioje parapijoje į iškilmingas įžangines Naujų metų pamaldas susirenka visos Lietuvos liuteronų kunigai bei kiti tikintieji, kad tikėjimo namiškių bendrystėje su giesme, malda ir Dievo žodžio apmąstymu įžengtų į dar vienus Viešpaties metus. 2008-ųjų įžanginėms pamaldoms Konsistorija išrinko Vilniaus evangelikų liuteronų parapiją – vieną seniausių Lietuvoje, savo istoriją skaičiuojančią nuo 1555 m.

Šanchajaus katalikų Bažnyčia švęs 400 metų jubiliejų

Šanchajaus vyskupas Aloysius Jin Luxian kalėdiniu pastoraciniu laišku davė pradžią katalikybės Šanchajuje 400 metų jubiliejaus minėjimui. Vyskupas padėkojo visiems misionieriams, pakvietė vyskupijos tikinčiuosius dvasiškai atsinaujinti ir būti Evangelijos skleidėjais savo mieste. Be kita ko vysk. Luxian pakvietė tikinčiuosius dalyvauti maldų už Kinijos Bažnyčia dienoje gegužės 24-ąją.

Puslapiai