religijų aprašymai

Jeruzalėje buvo susitikusi katalikų ir žydų religinio dialogo komisija

Jeruzalėje įvyko Šventojo Sosto religinio dialogo su judaizmu komisijos ir Izraelio Didžiojo rabinato atstovų susitikimas, kuriame katalikams atstovavo komisijos pirmininkas kardinolas Jorge Mejia, o žydams Izraelio aškenazių vyriausiasis rabinas Shear Yashuv Cohen. Susitikimo metu buvo kalbama apie krikščionybės ir judaizmo požiūrį į religijos ir sąžinės laisvę.

Pasaulio Liuteronų Sąjunga švenčia šešiasdešimtmetį

Viso pasaulio liuteronų bažnyčių atstovai šią savaitę renkasi Lunde, Švedijoje. 1947 m. šiame Švedijos mieste buvo įkurta Pasaulio Liuteronų Sąjunga.  Šiemet kovo 20-27 d. čia į išplėstinį posėdį renkasi Pasaulio Liuteronų Sąjungos Taryba. Susitikimo tema „Bendrystė šiandienos pasaulyje“. Be Tarybos posėdžio vyks ir bažnyčių vadovų konsultacija.

Tikėjimo doktrinos kongregacijos įspėjimas teologui Jon Sobrino

Tikėjimo doktrinos kongregacija skelbia įspėjimą ispanų kilmės, bet jau kelis dešimtmečius Pietų Amerikoje esančiame Salvadore gyvenančiam ir dirbančiam jėzuitui Jon Sobrino. Tėvas Sobrino yra vienas iš šiandien svarbiausių, o gal ir svarbiausias, taip vadinamosios „išsilaisvinimo teologijos“ atstovų Pietų Amerikoje. „Išsilaisvinimo teologija“ vadinamas prieš maždaug keturis dešimtmečius prasidėjęs teologinės minties judėjimas, kurio dėmesio centre buvo socialinio ir ekonominio neteisingumo sąlygos. Šiai krypčiai priklausantys teologai susiejo krikščionišką tikėjimą, gyvenimą ir išsigelbėjimą su „išsilaisvinimu“ iš minėtų neteisingumo sąlygų.

Puslapiai