religijų aprašymai

Katalikų ir ortodoksų teologinio dialogo komisijos asamblėja

Italijos Ravenos mieste, prie Adrijos jūros, pirmadienį prasidėjo ir visą savaitę vyks Tarptautinės katalikų ir ortodoksų Bažnyčių teologinio dialogo mišriosios komisijos dešimtoji plenarinė asamblėja. Šią komisiją 1979 metais įkūrė popiežius Jonas Paulius II ir tuometinis Konstantinopolio patriarchas Dimitrijus I. Iškilmingas komisijos įkūrimo aktas įvyko Konstantinopolio patriarchato dangiškojo globėjo apaštalo šv. Andriejaus šventės dieną - 1979 metų lapkričio 30-ąją Stambule, ketvirtosios Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės į užsienį metu. Pirmoji komisijos plenarinė asamblėja buvo surengta Rodo saloje 1980 metais. Reguliarus komisijos darbas, dalyvaujant katalikų Bažnyčios ir pagrindinių ortodoksų bendruomenių atstovams, vyko iki praėjusio šimtmečio pabaigos. Vėliau, visų pirma dėl padidėjusios įtampos Romos ir Maskvos Bažnyčių santykiuose, mišriosios komisijos veikla buvo sustabdyta. Darbas buvo atnaujintas pernai rugsėjo mėnesį Belgrade įvykusioje asamblėjoje.

Latvijos ev. liuteronų bažnyčioje – du nauji vyskupai

Spalio 13 d. 12.00 val. Rygos katedroje numatoma iškilminga dviejų naujų Latvijos ev. liuteronų bažnyčios vyskupų konsekracija. Kun. Pâvils Brūvers ir kun. Einârs Alpe vyskupais išrinkti Latvijos ev. liuteronų bažnyčios XXIII Sinode, vykusiame š.m. birželio 5 - 6 d.  Naujųjų vyskupų konsekracijai vadovaus Latvijos ev. liuteronų bažnyčios arkivyskupas Jânis Vanags.

Puslapiai