religijų aprašymai

Izraelio ir Lietuvos ministrų susitikime aptarta Šnipiškių žydų kapinių problema

Vilnius, 2007-08-28. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras vakar Teisingumo ministerijoje priėmė Izraelio ministrą be portfelio religijos klausimais Yitzhak Cohen. Susitikime daugiausia dėmesio buvo skirta buvusių Šnipiškių žydų kapinių temai.

raktiniai žodžiai: 

Kardinolas Etchegaray Vatikano radijui pasakoja apie susitikimą su patriarchu Aleksijumi II

Kardinolas Roger Etchegaray, atstovavęs popiežiui Benediktui XVI Novosibirske prieš keletą dienų vykusiose katalikų katedros konsekravimo dešimtosiose metinės, trečiadienį Maskvos katalikų katedroje aukojo Švenčiausiosios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės Mišias. Kaip jau kalbėta pastarųjų dienų mūsų laidose, šios kelionės į Rusiją metu, kardinolas Etchegaray taip pat susitiko su Maskvos patriarchu Aleksijumi II ir perdavė jam popiežiaus Benedikto XVI asmenišką laišką.

Penktadienį Bukarešte vyko patriarcho Teoktisto laidotuvės

Penktadienio rytą Bukarešto katedroje vyko pirmadienį, liepos 30-ąją, mirusio Rumunijos ortodoksų Bažnyčios patriarcho Teoktisto laidotuvės. Laidotuvėms vadovavo iš Stambulo atvykęs Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus I. Dalyvavo ir katalikų Bažnyčios delegacija – Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas kardinolas Walter Kasperas, Tarybos sekretorius vyskupas Brian Farrell ir Apaštališkasis nuncijus Rumunijoje arkivyskupas Jean – Claude Perriset. Penktadienis Rumunijoje buvo paskelbtas valstybine gedulo diena.

Puslapiai