religijų aprašymai

Taline įšventintas Sibiro liuteronų vyskupas

Gegužės  6 d. Taline šv. Mergelės Marijos ev. liuteronų katedroje konsekruotas Sibiro evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Vsevolod Lytkin.  Pirmojo šios savarankiškos ev. liuteronų bažnyčios vyskupo konsekracijai vadovavo Estijos ev. liuteronų bažnyčios arkivyskupas Andres Põder, jam asistavo Latvijos ev. liuteronų bažnyčios arkivyskupas Jânis Vanags, Lietuvos ev. liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, Estijos ev. liuteronų vyskupas Einar Soone bei arkivyskupas emeritas Kuno Pajula, dalyvavo Suomijos ev. liuteronų bažnyčios arkivyskupo atstovas kun. Timo Rosquist.

Katalikų, protestantų ir stačiatikių atstovai kalbėjosi apie krikščionių ir musulmonų dialogą

Anglijos Leicester mieste vyko Europos Vyskupų konferencijų tarybos ir Europos Bažnyčių konferencijos, tai yra ekumeninės organizacijos vienijančios Europos ortodoksų ir protestantų Bažnyčias, bendrojo komiteto santykiams su musulmonais susitikimas. Į jį buvo taip pat pakviesti vietinių, Anglijoje ir ypač Leicesterio mieste veikiančių musulmonų bendruomenių atstovai. Susitikimui pasibaigus paskelbtame pareiškime informuojama, jog bendrąjį komitetą sudarantys Europos Bažnyčių atstovai daugiausia dėmesio skyrė dviem temoms: krikščionių kunigų ir islamo bendruomenių imamų ugdymo religijų dialogo dvasia svarbai ir Rytų Europos islamiškųjų bendruomenių vaidmeniui dabartiniame dialogo su islamu kontekste.

Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos laiškas budistams Vesakh šventės proga

Vesakh šventė budistams yra išskirtinė, mat ja prisimenamas budizmo pradininko Budos, gyvenusio VI amžiuje prieš Kristų, gimimas, nušvitimas ir pasitraukimo iš žemiškosios kelionės diena. Priklausomai nuo valstybės ir nuo tradicijų, pasaulio budistai šią šventę mini skirtingomis dienomis. Štai, Japonijoje ji jau minėta 8-ąją balandžio, Šri Lankos budistai Vesakh šventę švęs gegužės 2 dieną, o dar kitos šalys - gegužės 31.

Vatikano Tarptautinė teologijos komisija: Limbas suvaržo išganymo kelią

Po keleto metų tyrinėjimų, Vatikano Tarptautinė teologinė komisija pareiškė, kad yra pakankamai priežasčių manyti, jog mirę nekrikštyti kūdikiai eina į dangų. Naujajame dokumente „Išganymo viltis kūdikiams, kurie mirė nepakrikštyti“, kuris buvo  paskelbtas balandžio 20 dieną, Komisija sako, kad tradicinė limbo sąvoka – kaip vieta, kur nepakrikštyti kūdikiai leidžia amžinybę, nepatirdami bendrystės su Dievu –atspindi „pernelyg suvaržantį išganymo vaizdą“. Bažnyčia ir toliau moko, kad krikštas, naikinantis gimtąją nuodėmę, yra įprastas išganymo kelias visiems žmonėms ir ragina tėvus krikštyti kūdikius, sakoma dokumente. Tačiau šiandien galime labiau teologiškai pagrįsti, kad „Dievas yra gailestingas ir nori, kad visi žmonės būtų išgelbėti“. Malonė yra aukščiau nuodėmės, ir nekaltų vaikelių nepriėmimas į dangų neatrodo atspindintis ypatingą Kristaus meilę „mažutėliams“.

Puslapiai