Registruotis galės ir antra Susivienijimo bažnyčios bendruomenė

Versija spausdinimui

Teisingumo ministerija 2004-12-30 informavo, kad ir antroji Susivienijimo bažnyčiai priklausanti bendruomenė artimiausiu metu gali tikėtis teisinės registracijos Juridinių asmenų registre.

Pasak Teisingumo ministerijos pranešimo spaudai, Šventosios dvasinės pasaulio krikščionių susivienijimo asociacijos (Susivienijimo bažnyčios) jaunimo religinė bendruomenė dėl įregistravimo Juridinių asmenų registre kreipėsi dar 2003 metų gruodį. Nagrinėjant šios bendruomenės įregistravimo galimybes, dėl reikalingos informacijos kreiptasi ir į teisėsaugos institucijas, ir į Lietuvos bei užsienio religijotyrininkus. Tai padaryta, nes pagal Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą, religinė bendruomenė gali būti neįregistruota vieninteliu atveju - jei jos veikla pažeidžia žmogaus teises, laisves arba viešąją tvarką. Per metus nebuvo gauta jokių duomenų, kad minėtos religinės bendruomenės veikla pažeistų žmogaus teises ir laisves arba viešąją tvarką.

Teisingumo ministerija taip pat nėra gavusi jokių pagrįstų neigiamų išvadų dėl Susivienijimo bažnyčios veiklos nei iš Lietuvos, nei užsienio akademinių institucijų. Pvz., prie Londono ekonomikos mokyklos veikianti INFORM organizacija bei Italijoje veikianti tarptautinė mokslininkų asociacija CESNUR nurodė, kad Susivienijimo bažnyčios veikla šiuo metu nėra tokia kontroversiška, kokia ji buvo judėjimo veiklos pradžioje.

Pasak Teisingumo ministerijos pranešimo spaudai, pirmoji Suvienijimo judėjimui priklausanti religinė bendruomenė Lietuvoje įregistruota 1993 metais. Tai - Vilniaus miesto šventosios dvasinės pasaulio krikščionių susivienijimo asociacijos (Susivienijimo bažnyčios) religinė bendruomenė.