Rengiami kursai, kuriuose islamo šalių diplomatai bus supažindinami su Bažnyčios struktūra ir veikla

Versija spausdinimui

Nuo gegužės 7-osios iki 27-osios, Romoje ir Turine, vyks Viduržemio jūros baseino ir Artimųjų Rytų šalių diplomatams skirti kursai, bendrąja tema: „Katalikų Bažnyčia ir Šventojo Sosto tarptautinė politika“. Šios iniciatyvos ėmėsi prieš keliolika metų įkurtas fondas „La Gregoriana“, Popiežiškajame Grigaliaus universitete periodiškai rengiantis kursus apie Bažnyčią ir ypač apie katalikišką socialinį mokymą, skirtus verslininkams ir politikams, o taip pat Tarptautinis Jacques’o Maritaino institutas. Tikslas – islamo šalių diplomatus supažindinti su katalikų Bažnyčios siekiais ir veiklos struktūra, su taikdariška veikla, su jos pozicija religijų dialoge ir santykiuose su pasaulietinėmis institucijomis.

Pirmas dvi savaites, nuo gegužės 7-osios iki 20-osios, kursai vyks Romoje. Pirmąją paskaitą skaitys Vatikano Valstybės sekretorius kardinolas Tarcisio Bertone. Islamiškų šalių diplomatai per dvi savaites bus supažindinami su Šventojo Sosto ir Vatikano Miesto Valstybės tarptautiniu juridiniu status, su Šventojo Sosto institucijų struktūra ir veiklos mechanizmais, su pasaulio vyskupų funkcijomis, jų tarpusavio kolegiškumu ir santykiais su Šv. Sostu; bus taip pat kalbama apie Apaštališkųjų nunciatūrų veiklos specifiką, apie kunigų formaciją, apie katalikiškojo švietimo tinklą pasaulyje, apie Šventojo Sosto ryšius su tarptautinėmis organizacijomis, o taip pat apie santykius su islamiškomis šalimis. Nuo gegužės 21-osios iki 27-osios kursai vyks Turine. Bus kalbama apie katalikų socialinį mokymą ir apie įvairias konkrečias jo įgyvendinimo iniciatyvas. Turino miestas pasirinktas dėl to, kad jame veikia seniausios Italijoje ir didžiausią patirtį sukaupusios katalikiškos socialinės organizacijos.

Kursus, be minėtų Maritaino instituto ir Popiežiškojo Grigaliaus universiteto taip pat remia ir prie jų organizavimo prisideda Vašingtono Georgetown universitetas, Romos LUMSA universitetas, Beiruto Šv. Juozapo universitetas, Italijos užsienio reikalų ministerija, Romos ir Turino vietinė valdžia, o taip pat Europos Sąjungos atstovybė Italijoje. Į kursus kviečiami Vatikane ir Italijoje akredituotų islamiškų šalių ambasadų patarėjai arba kiti diplomatai.

Vatikano radijas