Romoje vyksta Lietuvos vyskupų vizitas Ad Limina

Versija spausdinimui

Prieš keletą dienų prasidėjo svarbus Lietuvos Bažnyčios gyvenimo įvykis – Lietuvos vyskupų vizitas Ad Limina Romoje. Jis vyks birželio 16–24 dienomis.

Šį kartą rengiamas bendras visų trijų Baltijos valstybių vizitas Ad limina – kartu su devyniais Lietuvos vyskupais, tuo pat metu Romoje lankysis keturi Latvijos vyskupai ir Estijos apaštališkasis administratorius.

Kaip Vatikano radijui sakė Lietuvos Vyskupų konferencijos generalinis sekretorius mons. Gintaras Grušas, pirmieji vyskupai į Romą atvyko ketvirtadienį, kiti prisijungs vėliau. Jie dalyvavo Popiežiaus vadovaujamoje Devintinių procesijoje iš Laterano Šv. Jono bazilikos į Didžiąją Švenčiausiosios Mergelės Marijos baziliką, taip pradėdami savo vizitą Romoje.

Vizitas Ad Limina sudarytas iš kelių pagrindinių dalių.

Visų pirma tai – asmeninis kiekvieno ordinaro, kiekvieno vyskupijos vyskupo susitikimas su Šventuoju Tėvu. Vėliau visa Lietuvos vyskupų konferencija, kartu su Latvijos ir Estijos vyskupais bus priimta pas popiežių bei vyks į įvairias dikasterijas, lankys Apaštalų Sosto kongregacijas ir Popiežiškąsias tarybas aptarti įvairių klausimų – tiek, kiek iškilo įvairių rūpesčių Vatikane dėl Lietuvos, taip pat jei Lietuvos vyskupai turi rūpesčių ir norėtų pasidalyti, pasitarti.

Prieš atvykdamas į Romą, kiekvienas vyskupijos vyskupas parengia išsamų raportą apie savo vyskupiją, bažnytinį gyvenimą joje. Šis dokumentas siunčiamas į Romą iš anksto ir padalijamas visiems pagrindiniams popiežiaus bendradarbiams, kad susitikimo metu šio dokumento pagrindu būtų aptarti visi iškilę klausimai.

Kita svarbi vizito dalis – liturginė. Tai malda prie šv. apaštalų Petro ir Pauliaus kapų, dalyvavimas Devintinių procesijoje. Šeštadienį vakare numatytos šv. Mišios su lietuviais emigrantais, gyvenančiais Romoje, kurių metu bus teikiamas ir Sutvirtinimo sakramentas, Pirmoji komunija.

Taip pat bus pašventinta nauja Lietuvos Respublikos atstovybė prie Šv. Sosto – tai proga susitikti su čia gyvenančiais ir lietuvių bendruomenės atstovais.

Paskutinis Lietuvos vyskupų vizitas Ad Limina vyko 1999 metų rugsėjo mėnesį.

Parengta pagal Vatikano radijo informaciją

Bernardinai.lt