Specialus posėdis Vatikane Bažnyčios padėčiai kontinentinėje Kinijoje aptarti

Spausdinimo versija

Šeštadienį Šventojo Sosto spaudos salė pranešė, kad popiežius Benediktas XVI, norėdamas geriau susipažinti su Katalikų Bažnyčios situacija kontinentinėje Kinijoje, šiuo tikslu sausio 19-20 d. sušaukė specialų posėdį Vatikane. Posėdžio darbams vadovavo kard. Tarcisio Bertone, Vatikano valstybės sekretorius. Juose dalyvavo Bažnyčios atstovai iš Honkongo, Makao ir Taivano.

Atsižvelgiant į pastarųjų metų įvykius bei sudėtingą Bažnyčios istoriją Kinijoje, posėdyje buvo analizuojamos pačios svarbiausios ir sunkiausios bažnytinės problemos, kurių sprendimai turi atitikti Bažnyčios prigimtį bei religinės laisvės principus. Posėdžio dalyviai su džiugesiu konstatavo, kad beveik visi Kinijos vyskupai ir kunigai yra vienybėje su Šventuoju Tėvu. Posėdžio metu buvo pabrėžta ir teigiamai įvertinta daugelio vyskupų, kunigų ir pasauliečių tikinčiųjų ištikimybė Šv. Petro Sostui, kuri kartais net pareikalaudavo kęsti dideles kančias. Buvo pažymėta, kad išaugo Bažnyčios bendruomenė Kinijoje, kuri yra kviečiama liudyti Kristų bei, su viltimi žiūrėdama į ateitį, spręsti naujus iššūkius.

Galiausiai posėdžio dalyviai nusprendė tęsti pagarbų ir konstruktyvų dialogą su Kinijos valdžia, išsprendžiant praeities tarpusavio nesusipratimus, įtvirtinti normalius santykius įvairiais lygiais bei kartu dirbti kinų tautos ir taikos pasaulyje labui.

Vatikanas taip pat praneša, kad Šventasis Tėvas yra patenkintas posėdžio dalyvių subrandintais pasiūlymais bei nusprendė pasiųsti laišką Kinijos katalikams.

Vatikano radijas