Egiptietis nuteistas kalėti už islamo įžeidimą socialiniame tinklapyje „Facebook“

Versija spausdinimui

Kairas, Egiptas. Kaip praneša naujienų agentūra MENA, Egipto teismas nuteisė vyrą trejiems metams nelaisvės, papildomai paskirdamas šeštadienį kaip fiziškai sunkių darbų atlikimo dieną, už tai, jog šis vyras savo pranešimais socialiniame tinklapyje „Facebook“ įžeidė islamą.

Minėtosios naujienų agentūros pranešime teigiama, jog Kairo teismas išaiškino, kad nuteistasis Ayman Yusef Mansur socialiniame tinklapyje „Facebook“ ne tik sąmoningai įžeidė islamo religijos orumą, bet ir tai darė su pajuoka bei užgauliojimu.

Kairo teismas teigia, kad nuteistojo įžeidimai buvo nukreipti prieš koraną, pačią islamo religiją, Mahomedą, jo šeimos narius bei galiausiai prieš visus musulmonus.

Nuteistojo Ayman Yusef Mansur pranešimai, kurie pripažinti kaip įžeidžiantys islamą, nebuvo paviešinti. Taip pat nebuvo paviešinta ir tai, kas teisme buvo traktuojama kaip islamo įžeidimai.

Egipto valstybėje yra priimtas įstatymas, draudžiantis įžeisti religiją. Šis įstatymas buvo priimtas praeityje, siekiant išbandyti musulmonus šiitus.

Naujienų agentūra MENA savo skelbtame pranešime neminėjo A.Y.Mansur išpažįstamos religijos,  bet citavo teisme išgirstą frazę - visų religijų nariai yra įpareigoti toleruoti kitų religijų egzistavimą.

2007-aisiais teismas nuteisė tinklaraštininką Kareem Amer kalėti už pranašo Mohamedo ir tuometinio prezidento Hosni Mubarak įžeidimą. Kareem Amer buvo paleistas iš kalėjimo tik praėjusiais metais.

Egiptas, kuris yra tankiausiai apgyvendinta arabų valstybė, vadovaujasi Prancūzijos teismine sistema. Buvusio prezidento H. Mubarak nuvertimas ir valdžios perdavimas į karinių pajėgų rankas sąlygoja tai, kad islamas yra pagrindinis įstatymų šaltinis.

Egiptas taip pat yra namai didžiausiai vidurio rytų krikščionių populiacijai, kuri 80 milijonų gyventojų populiacijoje sudaro apie 10 proc. visos populiacijos.

A.Y. Mansur bausmės nuosprendis paaiškėjo tuo metu, kai vis augo tikėjimasis, jog islamistai laimės pirmuosius šalies parlamento rinkimus po H. Mubarako nušalinimo.

Islamistai siekia užtikrinti, kad grupė, kuri rengs naują konstituciją, nepašalins senojo straipsnio, teigiančio, jog islamas yra pagrindinis įstatymų leidimo šaltinis.

„Tai yra labai rimta“ - sakė Heba Morayef, žmogaus teisių stebėtoja.

Įstatymas, kuris buvo panaudotas nuteisti A.Y. Mansur, anot H. Morayef, yra labai neapibrėžtas.  Žmogaus teisių grupės šį įstatymą jau seniai rekomenduoja panaikinti.

H. Morayef teigė, jog A.Y. Mansur nuteisimas kalėti, remiantis tokiomis plačiomis nuostatomis, turės šiurpių padarinių politiniuose debatuose.

A.Y. Mansur buvo nuteistas civilinio teismo, tačiau bausmė buvo panaši į priimtą kariuomenės teismo nuosprendį. Tai iššaukė augančią kritiką. Šią kritiką dar labiau padidino spaudos apribojimas ir tinklaraštininkų  patraukimas baudžiamojon atsakomybėn.

Anot H. Morayef, tai galima laikyti kaip dar vienu saviraiškos laisvės pažeidimu.

Parengta pagal „AFP“

Parengė Edgaras Navikauskas

raktiniai žodžiai: