Informaciją apie naująsias religijas teikianti organizacija atkreipia dėmesį į okultizmo plitimą

Versija spausdinimui

Sausio 14 d. įvykusiame Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centro (NRTIC) ataskaitiniame susirinkime pasidžiaugta praėjusiųjų metų pasiekimais bei atkreiptas dėmesys į kai kurias neraminančias Lietuvos religinio gyvenimo tendencijas. Susirinkime dalyvavusiems organizacijos steigėjams buvo pristatyti praėjusiųjų metų darbai, iš kurių svarbiausi - nuolat vykstančios konsultacijos žmonėms, susiduriantiems su naujaisiais religiniais judėjimais, bei NRTIC interneto svetainės Religija.lt veiklos plėtojimas.

NRTIC yra daugiausiai savanoriškumo pagrindu veikianti organizacija, faktiškai vienintelė Lietuvoje teikianti informaciją apie naujuosius religinius judėjimus ir kitas netradicinio religingumo formas. Praėjusiaisiais metais NRTIC gavo dalinę paramą tik vienam projektui iš Vilniaus m. savivaldybės Sveikatos ir socialinės apsaugos departamento, tačiau, nepaisant to, savanorių pastangų dėka nuolat veikė. NRTIC specialistai teikė konsultacijas susidūrusiems su naujaisiais religiniais judėjimais, skaitė paskaitas tikybos ir etikos mokytojų seminaruose, rašė straipsnius savaitraštyje „Dialogas“ bei interneto svetainėje Religija.lt. 2004 m. minėtoji svetainė buvo pertvarkyta ir papildyta įvairiomis interaktyviomis priemonėmis: forumu, IRC kanalu, galimybe teikti komentarus straipsniams ir pan.

Jau trečius metus NRTIC vykdo projektą „Sąmoningas pasirinkimas“, kurio metu yra konsultuojami naujųjų religijų nariai bei asmenys, kurių artimieji yra įsijungę į tokias grupes. Vykdant šį projektą buvo pastebėtos kelios tendencijos.

Iš vienos pusės, Lietuvos visuomenė vis dar labai stokoja objektyvios ir išsamios informacijos apie įvairias religines, dvasines bei ezoterines grupes. Dauguma žmonių kreipėsi į NRTIC specialistus ieškodami informacijos.

Iš kitos pusės, didelė dalis besikreipiančių žmonių ieško pagalbos dėl problemų, kurios iškyla praktikuojant okultizmą (spiritizmą, juodąją ir baltąją magija ir panašiai) ir domintis įvairiais ezoteriniais reiškiniais (bioenergetika, astrologija, biolokacija ir pan.)

NRTIC specialistai taip pat pastebėjo, kad pastaruoju metu labai suintensyvėjo ezoterinių bei okultinių reiškinių ir praktikų nušvietimas žiniasklaidoje. Galima teigti, jog daugumoje atvejų visuomenei yra pateikiama vienpusiška informacija apie šiuos reiškinius ir ji nėra informuojama apie galimus tokios veiklos padarinius.

Projekto ataskaitoje, kuri yra paskelbta ir NRTIC žiniatinklio svetainėje,  pabrėžiama, jog Lietuvoje, kreipiantis į įvairaus pobūdžio okultizmo specialistus, yra praktiškai neginamos vartotojo teisės: vartotojai nėra informuojami apie tokių paslaugų teikėjų kvalifikaciją ar apie galimą jų siūlomų praktikų poveikį. NRTIC ketina siūlyti ir valstybės institucijoms svarstyti šią problemą.

Ataskaitiniame susirinkime buvo aptarti NRTIC veiklos planai 2005 metams, iš naujo išrinkta NRTIC valdyba. Naująją valdybą sudaro: Milda Ališauskienė (religijotyrininkė), Dr. Irena Vaišvilaitė (istorikė), Arūnas Peškaitis (psichologas, religijotyrininkas), Robertas Petronis (psichoterapeutas), Arnoldas Matijošius (teisininkas), Valdas Mackela (teologas), Donatas Glodenis (religijotyrininkas).

NRTIC informacija žiniasklaidai