Muhammado karikatūros ir Vakarų pasaulis

Versija spausdinimui

Jurgita Žemaitytė

Puiki tema spaudai – kultūrų ar net religijų dialogas! Žurnalistai džiaugiasi, turintys apie ką rašyti, religingi žmonės nors ir nesidžiaugia, bet taip pat turi apie ką kalbėti, net ir pasaulio šalių vadovai trina rankas vienas po kito rašydami pareiškimus. Ir viskas dėl ganėtinai banalių komiksų. Bet… dalis pasaulio gyventojų dėl jų netgi labai įsižeidė.

Žiniasklaida

Europos televizijos ir radijo stotys praėjusią savaitę, ir ypač savaitgalį, savo žinių pradžioje kalbėjo apie Danijoje išspausdintus, o paskui kai kuriose Europos šalyse perspausdintus komiksus, kuriuose nepagarbiai vaizduojamas musulmonų pranašas Muhammadas; taip pat kalbėta apie musulmonų reakciją į minėtas karikatūras įvairiose pasaulio šalyse.

Penktadienio rytą tradiciškai mane pažadino BBC radijas. Paprastai iš karto nesuvokiu, ką kalba žurnalistai, nes dar labai norisi pabaigti sapnuoti vieną ar kitą sapną. Bet penktadienio rytas buvo kitoks: nustėrau išgirdusi, kad BBC studijoje dirbantys žurnalistai susijungė su septyniais (!) korespondentais ir kalbėsis būtent daniškų komiksų tema, o paskui dar kalbins ekspertus. Europos spauda irgi šiai temai skyrė daug dėmesio.

Sekmadienį pasklidus kalboms, kad Belgijos televizija parodys komiksus apie Muhammadą, prie nacionalinio transliuotojo pastato susirinko šimtai Briuselio musulmonų (kurie sudaro 17% Briuselio gyventojų), ir belgai nedrįso rodyti komiksų.

Daugiausia Europos šalyse buvo kalbama apie spaudos laisvę ir apie musulmoniško pasaulio nedemokratišką reakciją; taip pat apie daniškų produktų boikotą arabų kraštuose ir apie išpuolius prieš Danijos ir kitų Europos šalių ambasadas.

Daniški komiksai

Niekaip negaliu suprasti šios istorijos iki galo. Pirmą kartą Danijos laikraštis Jyllands-Posten dar praėjusių metų rugsėjo pabaigoje išspausdino dvylika piešinėlių apie tai, kaip vertinant šiuolaikinį pasaulį atrodytų islamo pranašas Muhammadas. Piešinėlius sausio viduryje persispausdino norvegai, paskui kitų Europos šalių periodiniai leidiniai ir net vienas Jordanijos laikraštis.

Sausio pabaigoje–vasario pradžioje prasidėjo diplomatinis karas: buvo atšaukiami ambasadoriai iš Danijos, užpuldinėjamos Danijos ambasados arabų kraštuose. Taip pat prasidėjo daniškų produktų boikotas. Kodėl visa ši reakcija neprasidėjo anksčiau, dar neperspausdinus komiksų kituose laikraščiuose?

Karikatūros ir islamas

Vienoje karikatūroje pranašas Muhammadas vaizduojamas vietoj turbano turintis bombą, kitoje – sakantis savižudžiams baigti žudytis, nes jau nebeliko nekaltų mergelių. Nors man ir nepatogu tai rašyti, bet Danijos vicepremjeras Bendtas Bendtsenas tokias karikatūras palygino su Jėzumi, kurio lytinis organas būtų „pasistojęs”. Deja, jis čia įvėlė net dvi klaidas: pirmoji – Jėzus krikščionims yra ne pranašas, kaip Muhammadas musulmonams, bet – Dievas; antroji – didžioji dalis krikščionių Europoje nėra tokie religingi kaip musulmonai arabų kraštuose, ir jiems toks tariamas Jėzaus vaizdavimas nesukeltų didelio pasipiktinimo.

Vytauto Didžiojo universitete dėstydama pasaulio religijų istoriją studentus nuvesdavau į Kauno mečetę. Imamas Romas Jakubauskas pasakodavo apie mečetę. Apie tai, kaip joje negali būti vaizduojami gyvų būtybių veidai. Nors mečetėje kabo Meką užplūdusių maldininkų nuotrauka, bet kai veido nematyti, tai ir vaizduoti galima. Deja, reikia Vakarų pseudokrikščionims suprasti, kad islamo kultūra kitokia: ne tik Dievas negali būti vaizduojamas mene, bet ir pranašas, o tuo labiau nepagarbiai. Ir ne tik negali būti vaizduojamas, bet ir žmonės tam pritaria.

Vakarų Europa ir islamas

Vakarų Europą valdo laisvos rinkos ekonomika, įvaizdis ir laisvas žodis. Danijos laikraštis, norėdamas pasirodyti originalus, populiarus, parduoti savo karikatūras ir taip „užkalti“ pinigų net ir svetur, paėmė ir pripaišė paniekos kupinų paveikslėlių. Laikraščio vyriausiasis redaktorius neseniai išspausdino laišką „musulmonams skaitytojams”, sakydamas, kad įvyko nesusipratimas, nes danai tiesiog norėjo parodyti, kaip dabartiniame pasaulyje atrodytų Muhammadas. Kitais žodžiais tariant, Muhammadas danų laikraščio redaktoriui buvo ne daugiau kaip socialinė karikatūra ir jokiu būdu ne religijos pradininkas. Nors Danijoje net ir Bažnyčia nėra atskirta nuo valstybės (danų konstitucijoje nacionaline religija pripažįstama Evangelikų Liuteronų Bažnyčia), tačiau vertinant pastaruosius įvykius tai nieko bendro neturi su religingumu, praktikavimu ir apskritai tikėjimu. Atrodo, danams nesuprantama, kad galima įsižeisti juokingai/sarkastiškai/ironiškai pavaizdavus islamo pranašą Muhammadą.

Islamo pasaulis, demokratija, Amerika ir Europa

Vakarų Europai, taip pat ir Amerikai, spaudos laisvė reiškia demokratiją. Tačiau europiečiai gali graužtis nagus, kai iš Jungtinių Valstijų valstybės sekretoriato pasirodė pareiškimas sakantis, jog nereikėjo įžeisti religinių musulmonų jausmų publikuojant tokius komiksus. Tarsi šis pareiškimas sakytų: „Mes, amerikiečiai, tokių dalykų nedarome, jūs – europiečiai, nieko nesuvokiat, taigi, musulmonai, žinokite, kur turėtų būti jūsų taikinys…”. Visiškai suprantu šiandien vienos bičiulės belgės išsakytus žodžius, kad ji labai norėtų važiuoti pažiūrėti parodos į Londoną apie kinų meną, bet bijanti panašių išpuolių kaip praėjusių metų liepos šeštąją. Islamo pasaulyje demokratija siejasi su atsakomybe. Katalikų Bažnyčia sako tą patį.

Spaudos laisvė ir jausmai

Musulmonai, galvodami apie daniškas karikatūras, nesutramdo pykčio, tuo tarpu žurnalistai Vakarų Europoje teisinasi spaudos laisve. Spaudos laisvė religijos atžvilgiu reiškia beveik galėjimą daryti tai, ką nori, nors ir nepriderėtų įžeidinėti religinių jausmų. Kadangi esu krikščionė, kad ir būtų liūdna, musulmonai, atrodo, yra religingesni nei krikščionys. Dėl spaudos laisvės įžeidinėjamas Kristus daugumoje Vakarų šalių neatkreips dėmesio į patyčias (na gal dar Lietuvoje, kur buvo „nuverstas“ Kalnapilio Rūpintojėlis). Religiniai jausmai Europoje dažniausiai pasilieka bažnyčiose ir asmeniniuose pokalbiuose su Dievu.

Bet kam lieti daugiau alyvos į degančią ugnį?

Bernardinai.lt

raktiniai žodžiai: