Munistai atsikerta "Respublikos" dienraščiui ir straipsnių apie jų judėjimą autoriui

Versija spausdinimui

Pirmadienis, vasario 23 d. (Vilnius). Reaguodami į tris, nuo pernai metų balandžio "Respublikos" dienraštyje išspausdintus straipsnius apie įvairiai vertinamą Susivienijimo Bažnyčios judėjimą (munistus), Lietuvos munistai šiandien išplatino pareiškimą, kuriame "Respublikos" žurnalistus prieš rašant straipsnius kviečia atidžiau susipažinti su pačiu judėjimu ir išklausyti ne tik vienos pusės nuomonę.

Pranešime spaudai sakoma: ""Respublikos" žurnalistui Mindaugui Peleckiui norėtume priminti, kad (pgl. Konstitucijos 25 str.) "laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais - tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija".

Pranešimo spaudai autoriai taip pat pastebi, kad "kalbėdamas apie jaunus žmones, priklausančius religinei mažumai Lietuvoje, "Respublikos" žurnalistas naudoja tokius išsireiškimus kaip "sekta", "juodoji skylė, praryjanti jaunus žmones, išplėšianti juos iš šeimos, visuomenės ir paverčianti bevaliu sektos mechanizmo sraigteliu", „munistų sekta - viena destruktyviausių pasaulio religinių organizacijų".

Teigiama, kad taip kalbėdamas žurnalistas nepateikia jokių įrodymų, ir net atvirkščiai - puola Teisingumo ministeriją ir Saugumo departamentą (VSD), kadangi jie "jokių pažeidimų", patvirtinančių žurnalisto teiginius, nerado.

Lietuvos munistai teigia, kad dažnais skambantis kaltinimas, kad "munistai veikia slapta, prisidengę įvairių organizacijų pavadinimais" neatitinka tikrovės. Jie sakosi taip pat esantys Lietuvos piliečiai ir turintys teisę dalyvauti visuomeniniame šalies gyvenime laisvai ir netrukdomai.

Munistai taip pat kreipiasi į Lietuvos visuomenę "prašydami supratimo" ir primindami, kad "niekas nekaltina Katalikų Bažnyčios ir nesako, kad ji veikia prisidengdama ateitininkų, skautų ar kitų visuomeninių organizacijų kauke. Kiekviena įkurta organizacija turi būti vertinama atskirai, - ar jos įstatai ir veikla neprasilenkia su įstatymu".

Susivienijimo Bažnyčios nariai teigia taip pat turintys "teisę kurti įvairias organizacijas, kurių veikla nukreipta specifinėms visuomenės sluoksnių reikmėms tenkinti, nes Susivienijimo judėjimo narių, kaip ir katalikų veikla netilptų į vienos organizacijos rėmus".

Pranešime spaudai konstatuojama, kad "Visi trys minėti "Respublikos" straipsniai paremti pono Vlado Čupailos tvirtinimais" ir pastebima, kad tokiais atvejais "vertėtų išgirsti ne tik tėvo, bet ir jo dukros Ritos Čupailaitės nuomonę".

Pasak munistų, "sprendžiant tėvo ir dukros santykius nueita per toli,- į tai įtraukta Teisingumo ministerija, VSD, žiniasklaida, visuomenė ir viskuo apkaltintas Susivienijimo judėjimas, kurį Lietuvoje sudaro daugiausia jauni žmonės, tokie kaip Rita. Šie žmonės, beje, irgi turi tėvus, tik jie skirtingai nuo pono V.Čupailos gerbia savo suaugusių vaikų įsitikinimus".

Baigdami pranešimą spaudai munistai skatina visus žurnalistus kreiptis į juos jų tinklapyje ir žada atsakyti į visus žurnalistams bei visuomenei rūpimus klausimus.

raktiniai žodžiai: