Seksualinio išnaudojimo skandalas Katalikų Bažnyčioje: Vatikanas tiria septynis Kristaus Legiono dvasininkus dėl įtariamo smurto prieš nepilnamečius

Versija spausdinimui

Vatikanas. Remiantis "The Associated Press", Vatikanas tiria septynių dvasininkų iš neramaus Kristaus Legiono religinio ordino atvejį, dėl įtariamo seksualinio nepilnamečių išnaudojimo. Taip pat atliekami kitų nusikaltimų tyrimai, dėl kurių įtariami dar du dvasininkai.

Šie tyrimai pažymi pirmą akivaizdų Vatikano veiksmą prieš Legiono dvasininkus dėl įtariamo seksualinio smurto po skandalo, susijusio su vėlesniu Legiono įkūrėju, kurį Vatikanas ilgai laikė pavyzdžiu, nepaisant, pagrįstų kaltinimų (vėliau įrodytų), jog jis tvirkino ir prievartavo savo seminaristus.

Legionas reikalavo, jog jų įkūrėjo Marciel Maciel nusikaltimus derėtų priskirti tik jam pačiam. Vis dėlto Vatikanui ištyrus ir kitų dvasininkų veiklą paaiškėjo, kad ordine sukurta Maciel slaptumo kultūra, pridengusi jo nusikaltimus, leido ir kitiems dvasininkams išnaudoti vaikus. Tokiu pačiu principu rėmėsi ir kitų religinių ordinų bei vyskupijų smurtaujanti dvasininkija visame pasaulyje.

Pareiškime spaudai Legionas patvirtino, jog Tikėjimo Doktrinos kongregacijai bei Vatikano biurui, tiriančiam seksualinius nusikaltimus, nurodė septynias bylas dėl įtariamo piktnaudžiavimo. Visos bylos, išskyrus vieną, pradėtos prieš keletą dešimtmečių. Vėliausia byla nagrinėja pastaruosius įvykius.

Anot Legiono, kol vyksta tyrimas, kaltinami dvasininkai yra laikomi atokiai nuo vaikų.

Per pastaruosius keletą metų, kai kuriose šalyse, pagrindiniai Kristaus Legiono viršenybės atstovai gavo pareiškimus dėl itin nemoralių veiksmų ir rimtų pažeidimų, padarytų kai kurių legionierių, sakoma pranešime spaudai. Buvo pasiryžta ištirti kaltinimus ir susisiekti su aukomis saugant visų su įvykiais susijusių asmenų teises.

Legionas paskelbė pareiškimą "The Associated Press" po to, kai naujienų organizacija su juo susisiekė dėl turimų įtarimų. Legionas iškart išsiuntė pareiškimą visiems ordino dvasininkams.

Žingsniai, kurių Legionas tvirtino ėmęsis, atitiko religinių ordinų keliamas normas. Anot jo, tyrimai dar tik prasidėjo, o dauguma kaltinimų yra seni ir, matyt, buvo žinomi vadovybei. Nurodydamas atvejus Vatikanui, kaip to reikalavo bažnytinė teisė, Legionas teigė, jog taip pat informavo ir policiją, kur to reikalavo pilietinės atskaitomybės teisė. Vis dėlto, nėra aišku, ar buvo imtasi vykdyti įstatymus atsižvelgiant į tai, jog senų bylų senaties terminas jau gali būti pasibaigęs.

Legionas informavo, jog į tyrimus, kuriuos atlieka Kongregacija, įtraukti kiti du dvasininkai dėl sakramentinių pažeidimų, kurie, manoma, susiję su sielovadine veikla, pavyzdžiui, dvasiniu vadovavimu, siekiant, nederamų santykių su moterimis.

Preliminarūs tyrimai, į kuriuos įtrauktas nenustatytas skaičius kaltinamų dvasininkų, nustatė, kad jie yra nekalti, tvirtino Legionas.

Su Maciel, kuris net Jono Pauliaus II buvo laikomas pavyzdžiu tikintiesiems, susijęs skandalas, laikomas vienu blogiausių XX-o amžiaus Katalikų Bažnyčioje. Vis dėlto, dokumentai iš Vatikano archyvų parodė, jog šešto dešimtmečio pradžioje Vatikanas jau turėjo įrodymus, kad Maciel buvo priklausomas nuo narkotikų ir pedofilas. Tik 2006 metais Vatikanas jam skyrė atgailos ir maldos už padarytus nusikaltimus sankcijas iki gyvos galvos. Jis mirė 2008 metais, o metais vėliau Legionas pripažino, jog Maciel buvo trijų vaikų tėvas nuo dviejų skirtingų moterų ir išnaudojo savo seminaristus. 2010 metais Vatikanas perėmė Legioną ir bando diegti reformas.

35-erių metų Aaron Loughrey sakė, jog įžadai, kuriuos priėmė būdamas seminaristu, neleido kritikuoti viršesniųjų veiksmų ar darbų. Tad jis negalėjo kvestionuoti ir to, ką 1995 metų pavasarį dvasininkas jam liepė padaryti.

Anot Loughrey, Maciel jam sakė, kad dėl nežinomos ligos jį kankina baisūs spazmai pilvo apačioje, kurie gali būti nuslopinti tik masažuojant. Taigi, jis buvo priverstas tai padaryti lovoje. „Savo širdyje ir sąžinėje aš tikėjau, kad ta naktį elgiausi kaip tikras legionierius – laikydamas viršesniojo poreikius aukščiau savųjų – ir nustumdamas nemalonias mintis ir jausmus tolyn“, - teigė Loughrey. Nusprendęs palikti Legioną dar prieš įšventinimus, nuo to laiko siekia teisingumo iš ordino pusės.

Popiežius Benediktas XVI 2007 metais Legionui įsakė panaikinti ketvirtąjį įžadą – niekada nekritikuoti viršenybės – būtent dėl valdžios sukurto piktnaudžiavimo ordine.

Elektroniniame laiške Loughrey teigė, jog yra tikras, kad Legione yra daugiau nei tik saujelė išnaudotojų. Tie, kurie įtraukti į tyrimą, reprezentuoja 1 procentą Legiono dvasininkų. Loughrey sakė, jog yra patenkintas, kad vyksta tyrimas, tačiau nededa vilčių, kad kas nors iš to išeis.

Genevieve Kinecke, kuri užsiima internetinio dienoraščio apie Legioną publikavimu, teigė, jog atliekami tyrimai patvirtina, kad problemos Legione nemirė kartu su Maciel ir vis dar kenkia ordinui.

Pagal Nicole Winfield straipsnį, paskelbtą 2012-05-11 Associated Press, parengė Rasa Kraulėdaitė

raktiniai žodžiai: