Vatikanas skelbia konservatyvioms grupėms ultimatumą

Versija spausdinimui

Vatikanas. Susitaikymas tarp popiežiaus ir lefebristų grupės yra neįmanomas, nebent grupė sutiks su paskutinio penkiasdešimtmečio moderniosiomis reformomis, padarytomis Romos katalikų Bažnyčioje, sakė Vatikanas.

Šis Vatikano pareiškimas buvo išdėstytas susitikime tarp vyresniojo Šv. Pijaus X (SSPX), bendruomenės nario Bishop Bernard Fellay ir oficialaus Vatikano atstovo Cardinal William Levada, dabartinio San Francisko arkivyskupo, vadovaujančio tikėjimo doktrinos kongregacijai.

Susitikime Fellay gavo dokumentą, pabrėžiantį doktriniškus principus ir kriterijus „Katalikų  doktrinos interpretacijai“, kad SSPX privalo priimti susitaikymo sąlygas.

Vatikanas nepublikavo šio dokumento, tačiau nurodė, kad jo turinys susijęs su II Vatikano susirinkimo ir vėlesnių Magisteriumo susirinkimų nutarimais, pastarieji pažymi popiežiaus mokymo autoritetą.

Įkurta arkivyskupo Marcel Lefebvre, SSPX yra didžiausia ir geriausiai žinoma ultra-tradicinė katalikų grupė, kuri atmetė modernias reformas, paskelbtas Antrame Vatikano susirinkime (vykusiame 1962-65), įskaitant  susirinkimo mokymus apie religinę laisvę ir  vėlesnius pakeitimus mišioms.

Kaip lengvatą turinčiai grupei, Popiežius Benediktas XVI panaikino apribojimus, taip vadinamoms tradicinėms lotyniškoms mišioms 2007-aisiais, ir vėl pripažino keturis nuo bažnyčios atskirtus SSPX arkivyskupus 2009-aisiais. Žydų grupės pasipiktino dėl šių arkivyskupų pripažinimo, nes vienas iš jų, Richard Williamson, yra sakęs vienai Švedijos televizijai, kad ne daugiau kaip 300 000 žydų „mirė nacių koncentracijos stovyklose....nei vienas iš jų [nemirė] dujų kamerose“.

Šis susitikimas buvo kulminacija visų iki tol buvusių susitikimų tarp SSPX ir Vatikano, vykusių nuo 2009-ųjų spalio iki 2011-ųjų balandžio Romoje. Praėjusį mėnesį, SSPX  lyderis interviu metu pasakė, kad ankstesni susitikimai akcentavo tik doktrininius skirtumus.

„Jei tų susitikimų tikslas vis dar yra priversti mus priimti antrąjį Vatikano susirinkimą,“ pasakė Fellay, „tai labai keista, nes iš ankstesnių susitikimų turėjo būti aišku, kad mes to neketiname daryti.“

Parengta pagal "The Washington Post"

Parengė Edgaras Navikauskas

raktiniai žodžiai: