Įkurtas Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas

Versija spausdinimui

2010 m. balandžio mėn. 27 d. įkurtas Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas. Steigiamojoje konferencijoje dalyvavo nevyriausybinių organizacijų, dirbančių pagal visus diskriminacijos pagrindus atstovai. Religijos, tikėjimo ir įsitikinimų sritį atstovavo „Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centro“ direktorė dr. Milda Ališauskienė.

Forumo tikslas – apjungti nevyriausybines organizacijas, siekiant palengvinti diskriminacijos klausimų iškėlimą visuomeniniu bei valstybiniu lygmeniu. Šių metų forumo veiklos nukreiptos į informacijos apie diskriminacijos pagrindus bei esamos situacijos inventorizaciją. Surinkta informacija bus skelbiama forumo bei NVO, įsiliejusių į forumą svetainėse. Planuojama, kad bus parengta informacija apie įvairių diskriminacijos pagrindų situaciją atspindinčius naujausius kokybinius ir kiekybinius duomenis, artėjančius svarbius įvykius, gerosios praktikos pavyzdžius.

„Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas“ (NLĮF) steigiamas įgyvendinant projektą „Prieš diskriminaciją bei netoleranciją: efektyvesnio bendradarbiavimo paieškos ir galimybės“ (pagal ES užimtumo ir socialinio solidarumo programą PROGRESS).

raktiniai žodžiai: