Kasmetiniame NRTIC steigėjų susirinkime išrinkta nauja NRTIC valdyba

Versija spausdinimui

2006 m. sausio 19 d. įvykusiame NRTIC steigėjų susirinkime buvo aptarti praėjusieji metai, patvirtintos NRTIC valdybos ir direktoriaus ataskaitos, išrinkta nauja valdyba. Į naująją NRTIC valdybą buvo išrinkti Valdas Mackela, Milda Ališauskienė, Arūnas Peškaitis, Donatas Glodenis, Arnoldas Matijošius, Robertas Petronis. Prie ankstesnės NRTIC valdybos sudėties prisijungė Mykolo Romerio universiteto docentas dr. Andrius Sprindžiūnas. Iškart po steigėjų susirinkimo įvykusiame naujosios valdybos posėdyje valdybos pirmininku buvo išrinktas Donatas Glodenis.

Sausio 19 d. įvykusiame NRTIC steigėjų susirinkime buvo aptarti praėjusieji metai, patvirtintos NRTIC valdybos ir direktoriaus ataskaitos, išrinkta nauja valdyba. Į naująją NRTIC valdybą buvo išrinkti Valdas Mackela, Milda Ališauskienė, Arūnas Peškaitis, Donatas Glodenis, Arnoldas Matijošius, Robertas Petronis. Prie ankstesnės NRTIC valdybos sudėties prisijungė Mykolo Romerio universiteto docentas dr. Andrius Sprindžiūnas. Iškart po steigėjų susirinkimo įvykusiame naujosios valdybos posėdyje valdybos pirmininku buvo išrinktas Donatas Glodenis.

Steigėjų susirinkime buvo pasidžiaugta, kad NRTIC sėkmingai veikia net ir neturint finansinių resursų. Buvo apžvelgti NRTIC vykdomi „Sąmoningo pasirinkimo“, organizuojamų seminarų dorinio ukdymo mokytojams projektai, aptartos NRTIC tvarkomos interneto svetainės www.religija.lt perspektyvos.

raktiniai žodžiai: