Kviečiame dalyvauti fotografijų ir straipsnių konkursuose religinės įvairovės tema

Versija spausdinimui

Fotomenininkus ar fotografijos mėgėjus, žurnalistus ir kitus mėgstančius rašyti kviečiame dalyvauti fotografijos ir straipsnių religine tema konkursuose.

Konkursus organizuoja Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras (toliau - NRTIC) ir Lietuvos žurnalistų sąjunga (toliau - LŽS) kartu vykdydami projektą „Religinės įvairovės pažinimas ir sklaida Lietuvoje“. Projektas finansuojamas pagal Europos ekonominės erdvės finansavimo programą „NVO programa Lietuvoje".

Konkursų tikslas - prisidėti prie religinės įvairovės pažinimo sklaidos bei žmonių teisės reikšti savo įsitikinimus, religijos laisvės puoselėjimo Lietuvoje. Konkursų siekis - išrinkti geriausius Lietuvoje skelbtus straipsnius ir fotografijas, susijusias su religinės įvairovės ir žmogaus teisių tematika.

Apdovanojami trys geriausi kiekvieno konkurso darbai. Organizatoriai turi teisę skirti papildomų prizų ir sudėlioti laimėjusiųjų eilę.

Straipsnių konkurso dalyvis komisijai turi pateikti skaitmenines 2013 m. sausio 1  d. -- 2014 m. kovo 31 d. laikotarpiu sukurtas autorinių kūrinių versijas. Straipsnio autorius privalo nurodyti kur ir kada skelbtas straipsnis, kas jo autorius ar bendraautoriai. Vienas dalyvis gali teikti ne daugiau kaip tris straipsnius.

Fotografijų konkurso siekis - išrinkti geriausias 2013-2014 metais Lietuvoje užfiksuotas ir publikuotas fotografijas ar jų ciklus, vaizduojančius religinę įvairovę Lietuvoje. Apdovanojamos trys geriausios konkurso fotografijos ar jų ciklai. Be to, yra galimybė gauti ir specialių prizų. Jo dalyviui reikia pateikti skaitmeninius nuo 2013 m. sausio 1  d. iki  2014 m. kovo 31 d. sukurtus darbus. Konkursui vienas dalyvis gali teikti ne mažiau kaip dvi ir  ne daugiau kaip dešimt fotografijų.

Darbai pristatomi el. paštu info@religija.lt iki 2014 m. kovo 31 d. imtinai. 

Komisija vertins ir išrinks geriausius darbus iki 2014 m. balandžio 30 d., o laimėtojai bus skelbiami ir prizai įteikiami 2014 m. gegužės mėnesį NRTIC ir LŽS rengiamoje spaudos konferencijoje.

 

Konkursų nuostatus žiūrėkite prisegtuke žemiau.

PrisegtukasDydis
PDF icon fotografiju_nuostatai.pdf158.05 KB
PDF icon straipsniu_nuostatai.pdf157.87 KB
raktiniai žodžiai: