NRTIC projekto „Sąmoningas pasirinkimas“ 2004 m. ataskaita

Versija spausdinimui

Per laikotarpį nuo 2003 10 01 iki 2004 10 01 m. įvyko 41 apsilankymai pas NRTIC konsultantus. Kai kurie klientai atvyko daugiau nei viena kartą, kai kurie atvyko ne vieni, o su savo artimaisiais.

Daugiausia ( net 17 atvejų) buvo konsultuota dėl ezoterinių kultų ir įvairių organizacijų veiklos, okultinių praktikų poveikio klientui ar jo artimiesiems. Informacijos ar konsultacinės paramos dėl krikščioniškos kilmės bendruomenių veiklos ar dėl artimųjų įsitraukimo į šias bendruomenes klientai ieškojo per 11 apsilankymų; iš jų – 3 atvejai susiję su Jehovos liudytojais ( 1 iš jų susijęs su nuo Jehovos liudytojų atskilusia „Biblijos tyrinėtojų“ atšaka), 3 – su Tarptautine Bostono Kristaus bažnyčia, 3 – su Suvienijimo bažnyčia, 2 – su Pastarųjų dienų Jėzaus Kristaus šventųjų bažnyčia (mormonais). Konsultacijos dėl krikščioniškųjų (tame tarpe ir katalikiškųjų) bendruomenių veiklos ar tos veiklos padarinių suteiktos 7 atvejais, iš jų: 3 – susieti su sekmininkais, 3 – su Tikėjimo žodžiu, 1 – su katalikiška charizmine bendruomene. Dėl rytietiškos kilmės grupių veiklos suteiktos 4 konsultacijos, iš jų 2 atvejai dėl Osho judėjimo, kiti 2 – dėl Sai Babos judėjimo. Kiti klientai teiravosi bendros informacijos religine tematika arba dalinosi savo religinio – psichologinio pobūdžio išgyvenimais.

Klientai konsultavosi arba dėl savo artimųjų įsitraukimo į įvairias NRJ taip pat į ezoterinio pobūdžio grupes, arba dėl praktikuoto okultizmo poveikio sveikatai bei fizinei būsenai. Nedidelė dalis klientų buvo atvykę, norėdami gauti informacijos apie įvairių religinių grupių veiklą.

Reikia pasakyti, jog NRTIC konsultantams didžiąja dalimi pavyko suteikti konsultacijas tiems klientams, kurie ateidavo, ieškodami ryšio su artimaisiais, įsitraukusiais į įvairius NRJ (žr. priedą „Projekto „Sąmoningas pasirinkimas‘ konsultacijų apskaitą). Dalis klientų, ypač tų, kurie turėjo psichologinio pobūdžio problemas, buvo nukreipti konsultuotis pas psichiatrus, psichologus ar psichoterapeutus. NRTIC konsultantai kvalifikuotai galėjo padėti tiems žmonėms, kuriems reikėjo įvairios informacijos apie NRJ ir kitų religinių grupių veiklą.

Projekto „Sąmoningas pasirinkimas“ konsultacijų patirtis jau antrus metus rodo, jog stiprėja okultines praktikas ir ezoteriką propaguojančių organizacijų veikla. Kaip matome iš pateikiamos projekto apskaitos, klientai dažniausiai susiduria būtent su tokios veiklos pasekmėmis. Reikia pasakyti, jog Lietuvos Respublikoje kreipiantis į įvairaus pobūdžio ezoterikus praktiškai yra neginamos vartotojo teisės: jis nėra informuojamas apie tokių „specialistų“ kvalifikaciją ar apie galimą jų siūlomų praktikų poveikį. Iškyla klausimas, ar tokiu būdu asmenys, užsiimantys sveikatinimo veikla, nepažeidžia Lietuvos Respublikoje veikiančių sveikatos apsaugos įstatymų. Reikėtų apsvarstyti, gal šį klausimą Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centrui derėtų kelti valstybiniu lygiu.

raktiniai žodžiai: