NRTIC projekto "Sąmoningas pasirinkimas" 2006 m. ataskaita

Versija spausdinimui

Projekto partneriai: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sveikatos ir socialinės apsaugos departamentas (projekto rėmėjas) ir Lietuvos pranciškonų provincija.

Projekto tikslas: Teikti objektyvią ir išsamią informaciją apie Lietuvoje veikiančius naujus religinius judėjimus, sudaryti sąlygas sąmoningam religinių pažiūrų pasirinkimui, padėti žmonėms, kuriems jų ar jų artimųjų susidūrimas su kuria nors religija ar pseudoreliginiu judėjimu yra sukėlęs sumaištį, kuriems reikalinga specialistų konsultacija.

Projekto vykdymo laikas: Pirmadieniais ir antradieniais nuo 17 iki 19 val. Vilniaus Bernardinų bažnyčios raštinės patalpose (Maironio g. 10, Vilnius, už Šv. Onos bažnyčios) visiems pageidaujantiems teikiamos nemokamos konsultacijos. Jų metu teikiama išsami ir objektyvi informacija, analizuojamos iškilusios problemos, siekiama padėti žmogui atrasti teisingiausią sprendimą susidariusioje situacijoje.

Projekto vykdytojai: NRTIC specialistai - konsultantai: Arūnas Peškaitis, Donatas Glodenis, Milda Ališauskienė.

Per laikotarpį nuo 2005 10 10 iki 2006 10 10 buvo suteiktos 24 konsultacijos. Jas suteikė – A. Peškaitis (20 konsultacijų), D. Glodenis (3 konsultacijos), M. Ališauskienė (1 konsultacija).

Pagal tematiką konsultacijas galima skirstyti taip:

  • 9 konsultacijos suteiktos asmenims, laikantiems save įvairiais būdais nukentėjusiais nuo okultinių – maginių praktikų ar artimiesiems įsijungus į įvairaus pobūdžio ezoterines organizacijas;
  • 4 informacinės konsultacijos apie įvairius NRJ ir jų problematiką (šios konsultacijos teiktos studentams ir moksleiviams); 
  • 2 konsultacijos suteiktos asmenims, kurių artimieji įsitraukė į labai skirtingus judėjimus (islamas, Urantijos fondas);
  • 1 informacinė - konsultacinė konsultacija suteikta mokyklos direktorei, kuri teiravosi, ar gali antroposofijos pasekėjai ir romuviečiai savo idėjas skleisti mokyklose per užklasinę veiklą;
  • 2 konsultacijos suteiktos dėl krikščioniškos kilmės bendruomenių veiklos (žmona skundėsi pakitusiu vyro elgesiu, po to kai šis įsitraukė į Jehovos liudytojų bendruomenę; jaunuolis siekė gauti informacijos apie mormonus, susidūręs su jais gatvėje);
  • 6 konsultacijos suteiktos dėl skirtingų krikščioniškų bendruomenių veiklos (TŽ, „Naujoji karta“, Naujoji apaštalų bažnyčia, sekmininkų bendruomenė „Gyvieji akmenys“, Laisvųjų krikščionių bažnyčia, neidentifikuota krikščioniškos krypties grupė – 4 atvejais buvo kreiptasi dėl artimųjų, įsijungusių į minėtas bendruomenes, 1 atveju kreipėsi krizę išgyvenantis bendruomenės narys, 1 atveju – verslininkas, susiduriantis su „Naujosios kartos“ veikla).

Reikia pasakyti, kad konsultacijose padažnėjo atvejų, kai klientai tiesiog prašo galimybės geriau suprasti situaciją, nori objektyvios informacijos, siekia atrasti santykius su artimaisias, kurie pašlijo, artimam žmogui įsitraukus į religinę grupę. Per ataskaitinį laikotarpį tik du žmonės kreipėsi su „represiniais“ prašymais – buvo pasiryžę daryti visus galimus veiksmus, kad artimieji „išeitų iš sektos“. Bet ir tais atvejais klientai buvo linkę išklausyti, stengėsi suprasti situaciją. Į „Sąmoningo pasirinkimo“ konsultacijas kreipėsi ir patys religinių grupių nariai. Vėl, kaip ir praeitą ataskaitinį laikotarpį, didžiausią klientų dalį sudarė žmonės, vienu ar kitu būdu besijaučiantys nukentėję nuo įvairių okultinių – maginių praktikų, ezoterinių grupių veiklos. Šie klientai dažniausiai ieškodavo ir pastoracinės, ir psichologinės pagalbos. Kartais jie buvo nukreipiami pas psichoterapeutą, praktikuojantys katalikai – ir pas Vilniaus Arkivyskupijos egzorcistą. Apie „Sąmoningo pasirinkimo“ konsultacijas klientai sužinojo: 9 – iš įvairių bažnyčių; 9 – iš internetinės informacijos; 2 – iš savo dėstytojų ir informacijos Vilniaus aukštosiose mokyklose; 1 – iš informacijos 118; 1 – iš vidurinės mokyklos tikybos mokytojos; 2 – iš draugų ir pažįstamų.

raktiniai žodžiai: