Čekijos tikinčiųjų skaičiaus kritimas siejamas su kartų kaita

Versija spausdinimui

Praha, Čekijos Respublika. Kartų pasikeitimas ir bažnyčios negebėjimas kreiptis į jaunus žmones padarė įtaką tikinčiųjų skaičiui. Kaip matyti iš 2011 m. gyventojų surašymo duomenų, šis skaičius sumažėjo, antradienį teigė Prahos Arkivyskupas Kardinolas Dominikas Duka.

2001 m. Čekijos gyventojų surašymo duomenimis, Romos Katalikų bažnyčia priklausė turinti 3.3 mln. čekų, bet 2011 m. surašymo duomenimis, tikinčiųjų skaičius sumenko iki 1.5 milijono.

„Akivaizdi krizė ir institucijų atmetimas. Tai sietina su visomis institucijomis,“ teigė Duka, reaguodamas į statistinius rodiklius, kad daugiau kaip 700,000 čekų tiki „kažkuo“, bet nesieja savęs su jokia bažnyčia.

Duka teigė, kad tikėjimas „kažkuo“ negali būti interpretuojamas kaip ateizmas. Tačiau, anot jo, tai patvirtina, kad „Katalikų bažnyčios retorika apie Dievą neatspindi dabartinės situacijos“. „Tai yra ir kartų problema“ teigė Duka, pridurdamas, kad bažnyčia nepajėgi bendrauti su jaunimu.

Kardinolui antrino Karlo universiteto sociologas Peterio Soukupo. Jis teigė, kad pusė tų, kurie save laiko tikinčiais, gimė apie šeštajame XX a. dešimtmetyje, tuo metu tik vienas penktadalis tikinčiųjų gimė apie aštuntajame dešimtmetyje. „Tai neabejotinas, tačiau ne dramatiškas kritimas,“ teigė Soukupas. Soukupas sakė, kad mažėjantis tikinčiųjų skaičius susijęs su „kažkuojizmo“ augimu, kai žmonės tiki ne bažnyčia, bet „kažkuo“. Anot jo, ši tendencija gali būti siejama su išaugusia rytų religijų įtaka.

2011 m. Čekijos gyventojų surašymo duomenimis, 14 proc. čekų, t.y. 1.47 mln., teigė priklausantys kokiai nors bažnyčiai, kai 2001 m. tokių buvo beveik trečdalis, arba 3.29 mln.

Nenorinčių kalbėti apie savo tikėjimą skaičius kilo, 2001 m. gyventojų surašymo duomenimis, 902 tūkst. čekų nenorėjo kalbėti apie savo tikėjimą, tuo tarpu 2011 m. apie tikėjimą kalbėtin nenorėjo jau 4.77 mln. gyventojų.

Dauguma tikinčiųjų Čekijos gyventojų, t.y. 1.1 mln., teigė priklausantys Romos Katalikų bažnyčiai, apie 52 tūkst. gyventojų priklauso Čekijos Evangelijos bažnyčiai ir apie 39 tūkst. Hussitų bažnyčiai. Apie 15 tūkst. gyventojų, dauguma jų Prahos gyventojai, teigė išpažįstantys Jedi, riterių iš Žvaigždžių karų filmo, moralinių vertybių.

2011 m. Čekijos gyventojų surašymo duomenimis, šalyje yra 1943 musulmonai, 2632 budistai, 675 Krišnos Sąmonės judėjimo šalininkai ir 374 Scientologijos bažnyčios nariai.

Iš anglų kalbos vertė Eglė Valionytė

Šaltinis: „Prague Monitor“ 2012 m. balandžio 11 d.