Jehovos liudytojai laimėjo bylą prieš Rusiją Europos Žmogaus teisių teisme

Versija spausdinimui

2007 m. sausio 11 d. Europos Žmogaus Teisių Teismas paskelbė sprendimą byloje „Kuznecovas ir kiti prieš Rusiją“. Teismas vienbalsiai nusprendė, kad buvo pažeisti Konvencijos 6 bei 9 straipsniai, ginantys teises į teisingą teismą bei religijos laisvę. Taip pat įpareigojo Rusiją sumokėti nukentėjusiems 30000 eurų neturtinės žalos atlyginimą bei 60544 eurus teismo išlaidų.

K. Kuznecovas ir visi kiti 102 pareiškėjai yra Jehovos liudytojai, gyvenantys Rusijos mieste Čeliabinske. Dauguma jų — kurtieji. Vieną 2000-ųjų sekmadienį nuomojamose patalpose kaip įprastai vykusią jų religinę sueigą privertė nutraukti vietinė žmogaus teisių įgaliotinė, lydima dviejų milicijos karininkų. Pareigūnų elgesys buvo grubus ir bauginantis. Be to, kitą dieną Jehovos liudytojams buvo pranešta, kad šių patalpų nuomos sutartis anuliuojama.

Čeliabinsko teismas Jehovos liudytojų civilinį ieškinį atmetė, teigdamas, jog nemato ryšio tarp žmogaus teisių įgaliotinės veiksmų ir minėtos sueigos nutrūkimo. Neradę teisingumo Rusijos teismuose, nukentėjusieji 2001 m. gruodžio 17 d. padavė skundą Europos Žmogaus Teisių Teismui.

Jehovos liudytojai yra krikščioniškos kilmės religinė bendrija, veikianti beveik visose pasaulio šalyse ir turinti per 6 milijonus pasekėjų. Daugiau informacijos apie šią religinę grupę rasite NRTIC lankstinuke apie Jehovos liudytojų organizaciją.

Parengta pagal Europos žmogaus teisių teismo pranešimą spaudai