Katalikų katekizmas turkiškai

Versija spausdinimui

Leidinys turkų kalba apie Bažnyčios tikėjimą bus išleistas popiežiaus Benedikto XVI apaštališkosios kelionės į Turkiją proga. Šventasis Tėvas lankysis Turkijoje lapkričio 28-gruodžio 1 dienomis.

Katekizmo turkiškai parengtą santrauką, pavadintą „Tikiu“ išleido popiežiškų teisių labdaros organizacija „Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai“. Pasak organizacijos vadovų, tiek popiežiaus kelionė į Turkiją, tiek Europos Sąjungos pokalbiai dėl Turkijos narystės suteikia progą priminti Turkijai pareigą gerbti pagrindines žmogaus ir religijos laisvės teises.

Sutrumpinto katekizmo vertimas į turkų kalbą buvo pristatytas Anatolijos Apaštališkojo Vikaro, vyskupo Luigi Padovese apsilankymo organizacijos „Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai“ centrinėje būstinėje Kionigšteine, Vokietijoje, proga.

Anatolijos Apaštališkasis Vikaras be kita ko kalbėjo apie būsimą Šv. Tėvo kelionę į Turkiją. Vikaro kalbą cituoja katalikų žinių agentūra „Asianews“:

Popiežius atvysta ne misijonieriauti, kaip kad perdėtai skelbia turkų spauda, o susitikti ir pasitarti su musulmonais, su Turkijos vyriausybės vadovais, taip pat su katalikais, bet ypač su ortodoksais, - sakė vyskupas Luigi Padovese. Jis užsiminė ir apie popiežiaus Regesburge pasakytos kalbos svarbą pažymėdamas, kad ši kalba turi būti suprantama kaip kvietimas į dialogą ir raginimas turkams gerbti religijos laisvę.

Organizacijos „Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai“ vadovai yra įsitikinę, kad popiežiaus vizitas Turkijoje ir derybos su Europos Sąjunga yra progos, leidžiančios Turkijai priminti europinius religijos laisvės standartus. Organizacijai ypač rūpi jai brangiausia veiklos sritis – užtikinti, kad tikinčiųjų bendruomenės turėtų savą bažnyčią ir kad būtų kunigo aptarnaujamos. Šiems siekiams kliudo galiojančios nuosavybės teisių normos. Pavyzdžiui, katalikų Bažnyčia ir apskritai krikščionys neturi teisės statytis bažnyčias ir kitus bažnytinės paskirties objektus dėl Turkijoje nuo 1923 metų galiojančio įstatymo. Be to, praktiškai nėra galimybių parengti naujus kunigus. Visoje Turkijoje nėra kunigų seminarijos. Leidimas kunigams iš užsienio reziduoti Turkijoje išduodamas priklausomai nuo vietinių pareigūnų didesnio ar mažesnio prielankumo. Tuo tarpu šių metų vasario mėnesį nužudyto kun. Andrea Santoro atvejis liudija apie kunigų Turkijoje patiriamus tiek atvirus, tiek neakivaizdžius, išpuolius, - kalbėjo Anatolijos Apaštališkasis Vikaras, vyskupas Luigi Padovese susitikime su organizacijos „Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai“ vadovais Vokietijoje.

Vatikano radijas

raktiniai žodžiai: