Krikščionių persekiojimai pasaulyje

Versija spausdinimui

Organizacija „Release International“ prognozuoja: 2007 metais pasaulyje bus persekiojama 250 milijonų krikščionių.

Britanijoje įsikūrusi organizacija „Release International“, kuri stebi ir informuoja visuomenę apie persekiojamas krikščionių bažnyčias, paskaičiuoja, kad šiais metais visame pasaulyje 250 milijonų asmenų patirs persekiojimus vien dėl to, kad išpažįsta Jėzų Kristų. Anot šios organizacijos, labiausiai krikščionių persekiojimai auga islamo kraštuose. Net nuosaikiųjų musulmoniškų valstybių vyriausybės dažnai nesugeba apginti krikščionių mažumų teisių.

Minėta organizacija išskiria keturias zonas, kuriose labiausiai yra persekiojami krikščionys, tai islamo, komunizmo, induizmo ir budizmo daugumos regionai. Persekiojimų atvejai apima pagrobimus, prievartinius atvertimus į kitas religijas, įkalinimus, maldos vietų naikinimus, kankinimus, prievartos naudojimą ir mirties bausmės įvykdymą.

Labiausiai pažeidžiama religijos laisvės teisė Saudo Arabijoje. Šioje šalyje taip pat yra draudžiama kitų religijų veikla. Jei musulmonas yra apkaltinamas atsivertimu į krikščionybę, jam gali būti taikoma net mirties bausmė, o visiems tiems, kas bando musulmoną atversti į krikščionybę, gresia kalėjimas, ištrėmimas ar mirties bausmė. Anot organizacijos „Release Intenational“ vadovo Andy Dipper, niekas nekalba apie situaciją Saudo Arabijoje, kuri taiko mirties bausmę savo piliečiams, kurie trokšta laisvai išpažinti savo tikėjimą. Iš vienos pusės Saudo Arabija draudžia krikščionišką literatūrą, o iš kitos - pati kiekvienais metais išleidžia milijonus dolerių islamo plėtrai visame pasaulyje, - teigia Andy Dipper.

Pasak organizacijos „Release Intenational“, nuolatos auga skaičius ekstremistų, kurie džichadą laiko kvietimu į smurtą ir tų, kurie savo religine pareiga laiko siekį krikščionis ir visus ne musulmonus atversti į islamo religiją. Kita organizacijos įvardinama problema, tai nuolatos stiprėjantis judėjimas, siekiantis priversti krikščionis laikytis islamo teisyno, šariato.

Vatikano radijas

raktiniai žodžiai: