Pradedamas vykdyti projektas apie religinės įvairovės pažinimą ir sklaidą Lietuvoje

Versija spausdinimui

2013 m. spalio mėnesį VšĮ Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras (NRTIC) kartu su Lietuvos žurnalistų sąjunga (LŽS) pradeda vykdyti projektą „Religinės įvairovės pažinimas ir sklaida Lietuvoje“. Projektas tikslas - supažindinti visuomenę su Lietuvos religine įvairove, skatinti žmogaus teisių pažinimą bei sklaidą religijos srityje. Projektas finansuojamas pagal Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo NVO programą (www.nvoprograma.lt).

2007 ir 2012 metais NRTIC atliktų tyrimų duomenys rodo, kad priskiriantys save tradicinėmis nesančioms religinėms bendruomenėms, dažniau nei kiti tikintieji, Lietuvoje susiduria su neigiamomis nuostatomis iš visuomenės pusės.

Viena iš visuomenės institucijų prisidedanti prie religinės diskriminacijos plėtros Lietuvoje, anot minėtų tyrimų duomenų, - žiniasklaida. Projektu bus siekiama daryti poveikį tokiai situcijai, kuriant Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centro bei Lietuvos žurnalistų sąjungos partnerystę, kurios pagrindu bus siekiama objektyviai pateikti informaciją apie religinę įvairovę, skatinti žmonių sąmoningumą religinės laisvės srityje ir sumažinti neapykantos kurstymą kitaip tikintiems asmenims.

Vykdant projektą grupei žurnalistų bus vykdomi mokymai, kurių metu jie bus supažindinti su religine situacija Lietuvoje, vėliau visi žurnalistai bus kviečiami dalyvauti geriausiai religinę įvairovę Lietuvoje atspindinčio straipsnio ir nuotraukos konkursuose, kurių rezultatai bus pristatomi nuotraukų parodose skirtinguose Lietuvos miestuose dalyvaujant žmogaus teisių ekspertams, bus išleistas elektroninis leidinys.

Projekto trukmė: 1 metai.

Projekto vadovė ir kontaktinis asmuo – dr. Milda Ališauskienė, el.p. milda@religija.lt, tel. 868613183.