Scientologai ir Rusija: 1:0

Versija spausdinimui

Reuters, 2007-04-05. Europos žmogaus teisių teismas ketvirtadienį priėmė sprendimą Maskvos scientologijos bažnyčios byloje prieš Rusiją. Teismas nusprendė, kad Maskvos Scientologijos bažnyčią kaip religinę organizaciją perregistruoti Rusijos valdžia atsisakė neteisėtai.

Keletas Europos valstybių yra atsisakiusios įregistruoti Scientologijos bažnyčią kaip religinę organizaciją. Scientologijos bažnyčia buvo įkurta mokslinės fantastikos rašytojo L. Ron Hubbardo.

Pagal Rusijos 1997 m. religinių bendrijų veiklą reguliuojantį įstatymą visos religinės grupės, pripažintos juridiniais vienetais, turėjo persiregistruoti tam, kad šį statusą išlaikytų. Scientologijos bažnyčia dėl perregistravimo Maskvoje kreipėsi 11 kartų, tačiau jų prašymai kiekvieną kartą būdavo atmetami dėl įvairių administracinių priežasčių.

Bažnyčia nesėkmingai bandė mesti iššūkį šiems sprendimams Rusijos teismuose.

„Žmogaus teisių teismas nustatė, kad priežastys, dėl kurių teisingumo departamentas atsisakydavo perregistruoti šią organizaciją, ir kurias palaikė Maskvos teismai, neturėjo teisinio pagrindo“, išplatintame pranešime teigė Prancūzijos mieste Strasbūre įsikūręs teismas.

Pranešime pridedama, jog yra „akivaizdu, kad Maskvos valdžia nesielgė geranoriškai ir apleido savo pareigą būti neutralia ir nešališka šios bažnyčios religinės bendruomenės atžvilgiu“.

Teismas nurodė Rusijai sumokėti bažnyčiai 10 000 eurų kaip žalos atlyginimą bei 15000 eurų teismo išlaidų.

Europos žmogaus teisių teismas sprendžia bylas dėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos pažeidimų, konvencijos, kurią pasirašė ir Rusija.

raktiniai žodžiai: