Šventasis Sostas: religijos laisvė turi būti užtikrinta visiems

Versija spausdinimui

Jungtinių Tautų Organizacijos(JTO) būstinėje Niujorke toliau aktyviai vyksta 62 generalinės asamblėjos darbai ir debatai.

Arkivyskupas Celestino Migliore pristatė Šventojo Sosto poziciją žmogaus teisių apsaugos, o tiksliau – religijos laisvės apsaugos klausimu.

Kalbėdamas apie žmogaus teisių apsaugą, arkivyskupas Migliore komentavo ataskaitoje apie religijos ir įsitikimų laisvę paminėtas problemas: pirma, pabėgėlių, prieglobsčio prašytojų ir šalies viduje perkeltų asmenų religijos laisvės varžymas; antra, auklėjimo ir lygių įstatymų klausimai.

Nuolatinis Šventojo Sosto atstovas pritarė, kad religijos laisvė turi būti užtikrinta nepriklausomai nuo vietos. Tarptautinė teisė taip pat užtikrina pabėgėliams religijos laisvę.

Kalbėdamas apie įstatymų problemas, konkrečiai apie piktžodžiavimą draudžiančius įstatymus, arkivyskupas Migliore konstatavo, jog dažnai jie nukreipti prieš religines mažumas, be to pasižymi dideliu griežtumu – už piktžodžiavimą kartais grasinama mirties bausme. Kitaip tariant, religinės mažumos atstovas viešai išpažinęs savo tikėjimą, religinės daugumos atstovų gali būti apkaltintas piktžodžiavimu ir pasmerktas mirti. Taip pat yra buvę, jog minia savavališkai pasmerkia mirčiai religinės mažumos atstovą, pateisindami savo veiksmus būtent piktžodžiavimą draudžiančiu įstatymu. Valstybės, kuriose egzistuoja piktžodžiavimą draudžiantys įstatymai, turi labiau įsipareigoti, kad šiais įstatymais nebūtų piktnaudžiaujama religinių mažumų atžvilgiu ir varžomos religinės bei pilietinės teisės.

Reikia nuoširdžiai ir atvirai diskutuoti apie trapią pusiausvyrą tarp išraiškos laisvės ir pagarbos religijai. Išraiškos ir įsitikinimų (taip pat ir ateistinių) laisvė turi vengti nepagarbos religijoms ir jų simboliams, piktinančių provokacijų. Be abejo, tas galioja ir kitai pusei. Tačiau, - pabrėžė Šventojo Sosto atstovas, - į įžeidimus atsakyti prievarta prieštarauja autentiškai religijų dvasiai ir pagarbai asmeniui. Tačiau dar didesnė problema už religijos laisvės varžymą yra religijos laisvės nebuvimas daugelyje pasaulio vietų.

Vis tik tarpreliginis dialogas juda teigiama kryptimi, konstatavo arkivyskupas Migliore, pastebėjęs, jog šio dialogo eiga susilaukia vis didesnio tarptautinių ir nacionalinių institucijų, pilietinės visuomenės dėmesio. Šventasis Sostas viliasi, jog šis dėmesys prisidės prie didesnio religijos laisvės gerbimo pasaulyje.

Vatikano radijas

raktiniai žodžiai: