Teologas: teismuose religinės teisės užima paskutines gretas

Versija spausdinimui

Londonas, Anglija. Kellogg koledžo Oksforde profesorius Roger Trigg teigė, jog teisėjai vis labiau teikia pirmenybę kitiems socialiniams prioritetams nei žmonių religinėms pažiūroms. Išstudijavęs eilę teismo sprendimų Britanijoje, Europoje ir Šiaurės Amerikoje, jis pridėjo, jog teisėjų gretose išryškėjo aiški tendencija, rodanti, kad pirmenybė labiau teikiama lygybei ir diskriminacijai nei religijos laisvei. Profesorius Trigg, filosofijos ir teologijos fakultetų narys, sakė, jog tai įrodo, kad religijai, kuri yra „teisių hierarchijos“ dalis, iš teisminės pusės kyla grėsmė, o viso to rezultatas yra žmogaus laisvių apribojimas.

„Religijos laisvė bei teisė išreikšti savo religines pažiūras yra visų žmogaus teisių įstatų centrinė dalis“, - teigė profesorius savo knygos išleidimo išvakarėse. „Tačiau paskutiniais metais visi teismai Anglijoje ir Šiaurės Amerikoje teikia prioritetą lygybei ir diskriminacijos problemai labiau nei religijai, tad tokiu būdu religijos laisvė atsiduria pavojuje. Teisų hierarchijos neturėtų būti, reikėtų rasti būdą kaip atsižvelgti į visas teises vienodai.“ Jis taip pat pridėjo: „Demokratija negali funkcionuoti jokioje valstybėje, nebent ji leidžia savo piliečiams išreikšti savo tikėjimus apie tai, kas gyvenime svarbiausia“.

Naujoje knygoje – „Lygybė, Laisvė ir Religija“ – profesorius perspėja dėl nerimą keliančios tendencijos, kai teismai priskiria savo apibrėžimus, nusakančius, kas svarbiausia religijos tikėjimo sistemai. Jis ragino subalansuoti teises ir teigė, jog tolygus teisių išdėstymas turėtų tapti teisėjų mąstymo standartu.

Profesorius Trigg akcentavo vieną bylą, nagrinėtą Žmogaus Teisių Teisme, kai civilinės metrikacijos darbuotoja atsisakė atlikti civilinės partnerystės ceremonijas dėl savo religinių pažiūrų. „Šioje situacijoje neturėjo kilti sunkumų sprendimui surasti... Bet siekis gerbti lygybės teisę, šiuo atveju, nugalėjo prieš religinių įsitikinimų laisvę. Teismai ėmėsi patys spręsti, kas svarbu ir kas ne taip svarbu tikėjimui konkrečioje religijoje“.

Pagal 2012-01-25 Andrew Hough straipsnį dienraštyje „The Telegraph“ parengė Rasa Kraulėdaitė

raktiniai žodžiai: