Tęsiasi išpuoliai prieš Irako krikščionis

Versija spausdinimui

Irako chaldėjų katalikų Bažnyčia meldžiasi už Bagdade pagrobto kunigo išlaisvinimą, tačiau neturi jokių žinių apie jo likimą. Kun. Samy, Bagdado kunigų seminarijos rektorius, buvo nežinomų asmenų pagrobtas pirmadienio rytą.

Irako krikščionys ypatingai nerimauja dėl pagrobto kunigo likimo gavus žinią iš Mosulo, jog buvo surastas pagrobto, o paskui ir nužudyto, krikščionių presbiterijonų bendruomenės atstovo Elder Munthuir kūnas. Naujienų agentūros „Asianews“ šaltiniai patvirtino, jog lapkričio 26 dieną Mosule pagrobtas 69 metų Elder Munthuir buvo nužudytas. Jo kūnas su šautine žaizda galvoje buvo surastas ketvirtą dieną po pagrobimo.

Mosulas dabartiniu metu yra tapęs bene nesaugiausiu miestu Irako krikščionims. Presbiterijonas Elder Munthuir yra jau antras Mosule per pastarąjį mėnesį nužudytas krikščionis. Spalio 11 dieną buvo surastas išniekintas sirų ortodoksų kunigo Paulos Eskander kūnas. Jis irgi buvo nežinomų asmenų pagrobtas dvi dienas prieš mirtį.

Presbiterijono Elder Munthuir pagrobėjai reikalavo milijono dolerių išpirkos, o paskui reikalavimus papildė grasinimais nužudyti visus Irako krikščionis, - rašo Azijos katalikų žinių agentūra „Asianews“.

Tuo tarpu Irako sostinės chaldėjai karštai meldžiasi už Bagdado kunigų seminarijos rektoriaus kun. Samy išlaisvinimą. Irako chaldėjų patriarchas Emmanuel III Delly nežinomų pagrobėjų paprašė išlaisvinti kunigą ir daugiau nebevykdyti tokių veiksmų. Pasak chaldėjų Patriarcho, Irako Bažnyčios kunigai nesivelia į politiką, o dalijasi kenčiančių žmonių vargais. Jų užduotis yra melstis ir tarnauti sielų gerovei. Dievas yra jų stiprybė ir atrama. Todėl visai nesuprantama, kodėl smurtaujama prieš tuos, kurie siekia savo tautos gerovės? – klausė pareiškime Irako chaldėjų Patriarchas Delly.

Vatikano radijas

raktiniai žodžiai: