Dėl ko žmonės palieka bažnyčią

Versija spausdinimui

Kodėl žmonės palieka bažnyčią? Neseniai LifeWay Research JAV atliko tyrimą, kurio metu nustatė keletą priežasčių, kodėl žmonės liaujasi ėję į bažnyčią.

59 procentai nebelankančiųjų bažnyčios teigė, jog taip nutiko dėl „gyvenimo permainų“.

LifeWay Research direktorius Bradas Waggoneris sukonkretino, kad 19 procentų bažnyčios nebelankančiųjų nurodė, jog „yra tiesiog per daug užsiėmę, kad eitų į bažnyčią“, o 17 procentų teigė, kad „laiko bažnyčiai nepalieka šeimyninės pareigos ir buitiniai rūpesčiai“. 

Kitos dažniausiai minėtos priežastys buvo persikraustymas gyventi į kitą, toli nuo bažnyčios esančią vietą, didelis darbo užimtumas bei skyrybos arba separacija.

Dažnai minėta priežastis ir „nusivylimas dvasininku bei parapija“. Tyrimas nustatė, kad net 37 procentai bažnyčios nebelankančių suaugusiųjų nurodė būtent šią priežastį. Prie nusivylimo bažnyčia nemažai prisidėjo ir kitų parapijiečių elgesys. 17 procentų nebelankančiųjų bažnyčios savo pasitraukimo priežastimi nurodė tai, kad parapijiečiai „elgėsi veidmainiškai“ arba „buvo linkę teisti kitus“, 12 procentų teigė, jog pasitraukė todėl, kad „bažnyčiai vadovauja klika, kuri neskatina kitų parapijiečių įsijungti į aktyvesnę bažnytinę veiklą“.

Anot B.Waggonerio, nors galbūt kai kurie žmonės šitaip tiesiog dangstosi norėdami pasiteisinti, tačiau toks gausus nusivylimą nurodžiusiųjų skaičius verčia į tai rimtai atsižvelgti.

Bet kuriuo atveju, galima teigti, kad net 80 procentų nebelankančiųjų bažnyčios tvirtai netiki Dievo – taip galima spręsti iš to, kad jų gyvenime darbas ar šeima užima svarbesnę vietą nei dalyvavimas pamaldose.

Verta pastebėti, kad tarp dešimties svarbiausių priežasčių, kodėl žmonės palieka bažnyčią, tik dvi priežastys buvo dvasinio pobūdžio – 14 procentų palikusiųjų bažnyčią teigė, kad bažnyčia jiems nepadėjo dvasiškai tobulėti, o dar 14 procentų sakė liovęsi tikėję organizuota religija.

Tyrimas taip pat nustatė, kad dalį šių žmonių bažnyčia galėjusi išsaugoti, jei būtų jiems skyrusi daugiau dėmesio.

Anot B.Wagonnerio, labai svarbus aspektas būtų tai, ko bažnyčia tikisi iš jos gyvenime dalyvaujančių savo narių. Daugelis parapijų nepagrįstai baiminasi, jog paprašiusios parapijiečius aktyviau įsijungti į veiklą, gali juos atstumti.

Tačiau tyrimas parodė, kad ten, kur bažnyčia savo nariams parodo daugiau dėmesio, parapijiečiai yra aktyvesni ir drausmingesni.  Net 16 procentų bažnyčią palikusių žmonių teigė, kad jiems liovusis lankytis pamaldose, su jais niekas net bebandė susisiekti, o dar 16 procentų sakė jautę, kad parapijoje visiškai niekam nerūpėjo, ar jie pasiliks bažnyčioje ar ją paliks.

„Galiausiai, labai svarbu, kad bažnyčios vadovai jaustųsi atsakingi ne tik už tuos žmones, kurie nori tapti bažnyčios nariais, bet ir už tuos, kurie bažnyčią bando palikti, ir būtų jiems dėmesingi“, - teigia B.Waggoneris.

LifeWay Research tyrimo medžiaga taip pat rodo, kad 24 procentai bažnyčios nebelankančių žmonių save laiko „dvasingais, bet ne religingais“, 42 procentai teigia esą „krikščionys, bet ne itin pamaldūs“, 19 procentų tvirtina esą „pamaldūs krikščionys, tvirtai tikintys Dievą“, 10 procentų pripažįsta abejoją krikščionybe, o 6 procentai – abejoją Dievo buvimu.                                               
                                                               
pagal „The Christian Post“, 2006 X 15 parengė Kęstutis Pulokas

raktiniai žodžiai: