Simpoziumas Stambule apie išganymą islame ir krikščionybėje

Versija spausdinimui

Susipažinkime, kad vieni kitus gerbtume. Šio tikslo siekdamas Stambule darbus pradėjo ketvirtasis islamo ir krikščionybės simpoziumas. Simpoziumo tema – Išganymas islame ir krikščionybėje. Kas keturis metus Turkijoje vykstantį simpoziumą surengė Turkijos vienuoliai kapucinai. Iniciatyvą remia Popiežiškasis arabų studijų institutas Romoje ir Stambule veikiančio Marmaro universiteto islamo teologijos fakultetas.

Simpoziumo organizatoriai yra giliai įsitikinę, kad pats geriausias būdas susipažinti ir vieni kitus gerbti yra supažindinti katalikus su musulmonų šventraščiu Koranu ir supažindinti musulmonus su Evangelija. Pasaulis vis labiau virsta tuo globaliniu kaimu, kurį visi kuo aiškiausiai matome. Daugiau kaip milijardas katalikų ir maždaug tiek pat musulmonų yra gyvenimo kelionės, kasdienio darbo, kančių ir vilčių bendražygiai; tad kaip jie gali vieni kitus gerbti, jei vieni kitų nepažįsta?

Simpoziume kalbėjusi prof. Ilaria Morali aptarė išganymo istorijos vertinimus pradedant Bažnyčios tėvais ir baigiant Vatikano II susirinkimu. Kun. Maurice Borrmans skaitė pranešimą apie „kitus“ pagal biblinę tradiciją ir posusirinkiminiame laikotarpyje. Turkai mokslininkai kalbėjo apie išganymo sąvoką Korane ir apie islamo santykį su Knygos tikinčiaisiais, t.y. krikščionimis ir žydais bei apie pranašo Mahometo santyki su jais, akcentuojant pagarbą jų tikėjimui ir kultui skirtoms vietoms.

Vatikano radijas

raktiniai žodžiai: