Afrikos vyskupai nori sukurti katalikišką žinių agentūrą visai Afrikai

Versija spausdinimui

Toks projektas buvo paskelbtas Afrikos ir Madagaskaro vyskupų konferencijų simpoziume, kuris buvo surengtas šio rugpjūčio viduryje Nairobyje, Kenijos sostinėje.

Simpoziume buvo konstatuota, kad šiuo metu Afrikoje veiksmingai dirba tik dvi katalikiškos žinių agentūros. Tai neseniai penkiasdešimtmetį minėjusi agentūra „Dokumentacija ir informacija Afrikai (DIA)“, kurios centrinė būstinė yra Kongo Demokratinės Respublikos sostinėje Kinšasoje, ir Katalikų informacijos tarnyba Afrikai (CISA), kurios būstinė yra Nairobyje, Kenijoje.

Visą žemyną apimančios katalikiškos žinių agentūros poreikis yra gana akivaizdus. Šiuo metu pastebima didelė informacijos disproporcija. Pavyzdžiui, sąlyginai neblogai surenkama ir vėliau paskleidžiama informacija iš šiaurinės Afrikos žemyno dalies, o apie Pietų Afrikos regione esančią Bažnyčią jos - daug mažiau. Yra didelių informacijos surinkimo ir skleidimo skirtumų tarp Afrikos regionų, kuriuose vyrauja anglų, prancūzų arba arabų kalbos. Kitaip tariant, nėra aprėpiama Katalikų Bažnyčios Afrikoje gyvenimo visuma. Atkreiptas dėmesys ir į tai, kad neretai žinių tarnybos ir jose dirbantys žmonės tampa politinių manipuliacijų taikiniu. Politikai siekia daryti įtaką žiniasklaidai tam, kad pateiktų sau naudingas žinias ir blokuotų nenaudingas, susidarytų žmonių akyse geresnį įvaizdį ar dėl kokių kitų politinių interesų. Dar kitas rūpestis yra kvalifikuoto personalo, profesionalių reporterių, kompetentingas Bažnyčių ir visuomenių gyvenimo analizes pateikti sugebančių apžvalgininkų trūkumas. Naujoji agentūra turėtų išspręsti tokio tipo problemas.

Simpoziumo metu buvo sudaryta darbo grupė, kurios uždavinys - numatyti ir suformuluoti konkrečius žingsnius, kuriuos reikia žengti, kuriant naująją žinių agentūrą. Manoma, kad jos branduoliu galėtų tapti Katalikų informacijos tarnyba Afrikai.

Savo patirtį simpoziumo dalyviams raštu arba per pasiųstus atstovus perteikė kitos katalikiškos žinių agentūros, dirbančios kituose regionuose – MISNA, UCANEWS ir ZENIT.
Jei pavyks surinkti pakankamai finansinių fondų, surasti užtektinai žmonių, kurie galėtų sėkmingai dirbti naujojoje žinių agentūroje visai Afrikai, tai ši galėtų pradėti savo veiklą dar iki 2009 metų pabaigos, teigė vienas iš simpoziumo dalyvių.
 
Vatikano radijas