Apie ekumeninius santykius tarp katalikų ir liuteronų

Versija spausdinimui

Praėjusiais metais Tarptautinė liuteronų ir katalikų vienybės komisija išleido bendrą studiją, kuri atvėrė naujas perspektyvas ekumeninei ekleziologijai. Šiame dokumente kalbama apie tęstinumą tarp apaštališkosios Bažnyčios prigimties ir jos įsteigimo, apie apaštališkąją tarnystę ir apie turimas priemones išsaugoti tikėjimą bei perduoti tą tiesą, kurią apaštalai perdavė visoms Bažnyčioms.

Kalbant apie Bažnyčios apaštališkumą, ekumeninis dialogas tarp katalikų ir liuteronų remiasi sutarimu dėl nuteisinimo Kristaus malonės dėka bei bendru sutarimu, kad Šventoji Dvasia tikinčiuosius suburia į Bažnyčią. Remiantis šituo pagrindų ir nežiūrint išlikusių skirtumų, katalikai ir liuteronai sutaria dėl to, kas sudaro Bažnyčios apaštališkumą, ir pripažįsta vieni kitų tradicijos apaštališką kilmę.

Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos narys kun. Matthias Turk, komentuodamas Tarptautinės liuteronų ir katalikų vienybės komisijos dokumentą, Vatikano Radijui sakė, kad šiame dokumente taip pat yra kalbama ir apie kunigystės šventimus, gausiai pateikiama biblijos ištraukų apie tarnystę bei analizuojama pagrindiniai tarnystės teologijos ir institucinės santvarkos pasikeitimai amžiams bėgant. Santykius tarp Katalikų ir Liuteronų Bažnyčių kuruojantis kun. Matthias Turk taip pat teigė, kad šiandien liuteronai ir katalikai sutaria dėl visuotinės tikinčiųjų kunigystės ir dėl Dievo įsteigtos tarnystės. Nors ir Vatikano II Susirinkimas kalba apie liuteronų tarnysčių trūkumus, tačiau yra sutariama, kad doktrininės tarnystės yra reikalingos liudijant Evangeliją; neabejojama jų reikšme tikėjimui, kultui bei krikščionių gyvenime.

Kun. Matthias Turk taip pat pažymėjo, kad katalikai ir liuteronai pagarbiai pripažįsta egzistuojančius skirtumus Biblijos kanone bei santykyje tarp Tradicijos ir Šventojo Rašto.

Vatikano radijas