Biržuose rinksis reformatai iš viso pasaulio

Versija spausdinimui

Šių metų rugsėjo 15-16 dienomis Biržuose bus švenčiama 450 metų evangelikų reformatų Sinodo susirinkimų sukaktis.

16 a. antrojo dešimtmečio pabaigoje Vokietijoje ir Šveicarijoje prasidėjusi Vakarų Bažnyčios reformacija greitai pasiekė Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę. Istorijos šaltinių liudijimu, Abraomas Kulvietis apie 1540 metus vadovavo Vilniuje veikiančiai naujai, protestantiškai mokyklai - reformacijos kūdikiui Lietuvoje.

1551 metais Lukiškėse, prie Vilniaus, kunigaikščio Mikalojaus Radvilos Juodojo dvare, jau buvo laikomos evangeliškos pamaldos. O po šešerių metų – 1557-ųjų gruodžio 14 dieną įvyko Sinodo suvažiavimas Vilniuje. Jame buvo priimtas tikėjimo išpažinimas su kalvinistine Viešpaties Vakarienės teologine interpretacija. Nuo tada Lietuvos evangelikų reformatų Sinodai kasmet renkasi į suvažiavimus, kur sprendžia tikėjimo ir bažnytinės organizacijos reikalus Lietuvoje.

16-19 a. Sinodų suvažiavimai dažniausiai vykdavo valstybės sostinėje Vilniuje, tačiau taip pat ir kitose Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės evangelikų reformatų parapijose. Tik didžiausių politinių suiručių ar karų metu Sinodas nesuvažiuodavo į savo sesijas. Nuo 1920 metų eiliniai Lietuvos evangelikų reformatų Sinodai vyksta per Jonines, Biržuose.

Šiemet Biržams - išskirtinis evangelikų reformatų dėmesys. Birželį, per Jonines, rinktasi į eilinį Sinodo suvažiavimą, rugsėjį – švęsti garbingo jubiliejaus.

Šių metų rugsėjo mėnesio 15-16 dienomis Sinodo 450 metų jubiliejaus paminėjimui skirtoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Biržuose pranešimus skaitys dr. kun. Gustavas Bölcskei - Vengrijos reformatų bažnyčios vyriausiasis vyskupas, istorikė prof. Ingė Lukšaitė, monografijos „Reformacija Lietuvoje” autorė, dr. Arūnas Baublys pasakos apie Sinodo kultūrinę politiką, Deimantas Karvelis – apie evangelikų-reformatų dvasininko kasdienybę XVI–XVII a.

Apie savo dalyvavimą šioje konferencijoje pranešė Europos reformatų vadovų tarybos prezidentas dr. kun. Gustavas Bölcskei - Vengrijos reformatų bažnyčios vyriausiasis vyskupas, WARC viceprezidentas dr. kun. Gottfriedas Löcheris iš Šveicarijos, taip pat svečiai iš Vengrijos, Rumunijos, Slovakijos, Lenkijos, Baltarusijos, Švedijos, Vokietijos, Prancūzijos , Šveicarijos, Nyderlandų ir kitų šalių evangelikų reformatų bažnyčių. Dalyvauti iškilmėse žada Didžiosios Britanijos, Nyderlandų, Šveicarijos ambasadoriai, bei Vokietijos, JAV ambasadų atstovai.

Kun. Rimas Mikalauskas,
Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas

Bernardinai.lt