Grigališkojo choralo savaitė Pažaislis 2007

Versija spausdinimui

Liepos 22-29 dienomis Lietuvos Šv. Kazimiero seserų kongregacijos Pažaislio vienuolyne jau antrąjį kartą vyks Grigališkojo choralo savaitė PAŽAISLIS 2007.

Ši savaitė - grigališkojo choralo kursai, sukviečiantys muzikos mokytojus, vargonininkus, bažnytinių chorų choristus, visus besidominčius šiuo tradiciniu viduramžių bažnyčios giedojimu. Ši savaitė – tarsi vasaros akademija, kurios metu klausomasi teorinių paskaitų (bus skaitomi grigališkojo choralo, katalikų liturgijos kursai), vyks praktiniai giedojimo užsiėmimai, dalyvaujama liturginėse valandose, Mišiose, dvasinėse konferencijose, aplankomas Palendrių šv. Benedikto vienuolynas.

Šių metų Savaitės vyriausiasis mokytojas bus Dom Daniel Saulnier  - Solesmes benediktinų vienuolyno tėvas vienuolis, Pontificio Istituto di Musica Sacra (Popiežiškojo religinės muzikos instituto) Romoje dėstytojas, žymus grigališkojo choralo tyrinėtojas, ilgametis Lietuvos choralistų draugas ir mokytojas (Prancūzija). Jam talkins jo buvę mokiniai iš Paryžiaus, Vienos, Vilniaus ir Kauno.

Savaitę organizuoja Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija bei Kauno Jėzuitų ir Seminarijos bažnyčių grigališkieji chorai. Bendradarbiauja seserys kazimierietės, jų įkurtas Pažaislio kultūros ir turizmo centras, remia Lietuvos Respublikos kultūros ir sporto rėmimo fondas, Vilniaus arkikatedra bazilika ir kiti geradariai.

Asmenis, norinčius išsamiau susipažinti su grigališkojo choralo savaitės sąlygomis ir registruotis Savaitės dalyviais, kviečiame aplankyti Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos interneto svetainę www.gregoriana.lt bei užpildyti anketą. Klauskite, rašykite organizatoriams el. paštu savaite@gregoriana.lt

Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija, Bernardinai.lt