Indija: vienas žurnalas visiems krikščionims

Versija spausdinimui

Šios idėjos autorius ir įgyvendintojas yra baptistų Bažnyčios narys. Jis pasiūlė visoms Andhra Pradesh valstijoje esančioms krikščioniškoms denominacijoms bendradarbiauti leidžiant vieną žurnalą, kuris išeitų kartą į mėnesį ir būtų tarsi bendras diskusijų ir apsikeitimo nuomonėmis forumas.

Ši pasiūlymas buvo palankiai priimtas visų didžiausių krikščioniškų bendruomenių ir Bažnyčių, kurios yra Andhra Pradesh valstijoje ir kurių narių bendras skaičius siekia apie šešis milijonus tikinčiųjų.

Numatyta, kad žurnalo tematikos lies pačius įvairiausius krikščionių gyvenimo aspektus: nuo dvasinės formacijos iki vaikų ir jaunuolių auklėjimo, nuo politikos iki sveikatos apsaugos problemų. Žurnale bus atskiros sekcijos jaunuoliams, moterims, vaikams ir vyresniems žmonėms. Skaitytojai taip pat galės pareikšti savo nuomonę, kuri bus publikuojama – laiškais, bet taip pat ir telefonu.

Oficialiame žurnalo atidarymo renginyje, kuris liepos 13 dieną buvo surengtas valstijos sostinėje Hyderabad, dalyvavo daugelio krikščioniškų denominacijų atstovai. Valstijoje esančią katalikų Bažnyčią atstovavo Hyderabad arkivyskupas Marampudi Jojo, vyriausias katalikų hierarchas valstijoje. Jis išreiškė viltis, kad žurnalas padės įvairių denominacijų krikščionims geriau suprast, kokios yra visiems bendros krikščioniškos pareigos ir atsakomybės, padės susivokti įvairiuose socialiniuose, politiniuose ir ekonominiuose klausimuose.

Vatikano radijas