Išrinktas naujas Europos Bažnyčių Konferencijos generalinis sekretorius

Versija spausdinimui

Birželio 6 d. išrinktas naujas Europos Bažnyčių konferencijos (CEC/KEK) generalinis sekretorius. Juo tapo Lankasterio anglikonų arkidiakonas Colin Williams (Didžioji Britanija). Naująjį gen.sekretorių išrinko Europos Bažnyčių konferencijos Centro komitetas, birželio 4-10 dienomis posėdžiavęs Aghios Nikolaos, Kretos saloje Graikijoje.

Aštuonerius pastaruosius metus Konferencijos gen. sekretoriumi buvęs kun.dr. Keith Clements iš pareigų pasitrauks šių metų lapkritį, naujasis gen. sekretorius Colin Williams pareigas perims gruodžio 1 d.         
 
Sveikindamas naująjį Europos Bažnyčių Konferencijos gen. sekretorių, Pasaulio Liuteronų Sąjungos gen. sekretorius kun. dr. Ishmael Noko pabrėžė ekumeninio bendradarbiavimo svarbą. Jis taip pat atkreipė dėmesį į tai, jog daugelis PLS priklausančių bažnyčių yra užmezgusios artimus santykius su skirtingų krikščioniškų tradicijų žemyno bažnyčiomis.

Europoje PLS vienija keturiasdešimt tris bažnyčias, daugelis jų plėtoja dvišalius ar trišalius santykius su anglikonų bei reformatų bažnyčiomis,  kai kurios artimus santykius palaiko ir su metodistų bažnyčiomis, yra pasirašiusios reikšmingą Leuenbergo bendrystės sutartį. 

PLS gen. sekretorius taip pat pabrėžė tarptautinio dialogo svarbą bei liuteronų siekį ieškoti bendrystės su ortodoksų bažnyčiomis bei Romos katalikų bažnyčia. Ne mažiau svarbus ir bendravimas su judėjais bei kitas religijas išpažįstančiais žmonėmis. PLS gen. sekretorius viliasi, kad šie santykiai prisidės prie „harmoningo Europos vystymosi religiniame lygmenyje“.  
 
Kalbėdamas apie socialinius reikalus, I.Noko paminėjo būtinybę neišleisti iš akių ekonominės globalizacijos keliamų iššūkių.

Europos Bažnyčių konferencija įkurta 1959 m. Ji vienija apie šimtą dvidešimt penkias Europos ortodoksų, protestantų, anglikonų ir senkatalikių bažnyčias, artimai bendrauja su dar keturiasdešimčia organizacijų. Europos Bažnyčių konferencijos būstinė yra Ženevoje (Šveicarija), jos skyriai veikia Briuselyje (Belgija) ir Strasbūre (Prancūzija).

Organizacijos interneto svetainė:  www.cec-kek.org  

Pagal „Lutheran World Information“ parengė Kęstutis Pulokas