Istorinis Vidurio Rytų liuteronų ir reformatų bažnyčių susitarimas

Versija spausdinimui

Jordanijos ir Šventosios Žemės evangelikų liuteronų bažnyčia ir Vidurio Rytų reformatų (presbiterionų ir kongregacionalistų) bažnyčios 2006 m. sausio 26 d. pasirašė visiškos bendrystės susitarimą. Jordanijos sostinėje susitarimą, pavadintą „Amano deklaracija – Istorinis susitarimas tarp Vidurio Rytų liuteronų ir reformatų bažnyčių“, pasirašė septynių bažnyčių atstovai.

Liuteronų vyskupas dr. Munib A. Younan, itin daug prisidėjęs rengiant šį dokumentą, pabrėžė susitarimo svarbą: „Vidurio Rytuose krikščionių bažnyčiai tenka ypatingas vaidmuo“. 

Kitos šį susitarimą pasirašiusios bažnyčios yra: Nilo Sinodas, Egipto evangelikų presbiterionų bažnyčia, Irano evangelikų bažnyčios sinodas, Kuveito nacionalinė evangelikų bažnyčia, Libano nacionalinė evangelikų sąjunga, Sirijos ir Libano nacionalinis evangelikų sinodas bei Artimųjų Rytų armėnų evangelikų bažnyčių sąjunga.

Jordanijos ir Šventosios Žemės evangelikų liuteronų bažnyčios pranešime teigiama: „Bažnyčios abipusiškai pripažįsta vienos kitų dvasininkiją ir sutaria dėl skelbiamo tikėjimo, įskaitant tikėjimą Trivieniu Dievu, nuteisinimą per tikėjimą; dėl sakramentų ir evangelijos skelbimo. Bažnyčios sutarė dėl abipusio dalyvavimo vienos kitų pamaldose, Sakramentų teikimo, bendro pranašiško liudijimo, siekiant teisingumo ir taikos, bei vykdyti bendrą veiklą, kuri skatintų ekumeninį ir tarpreliginį liudijimą ir tarnavimą Dievo žmonėms mūsų kraštuose“.         
                      
pagal „Lutheran World Information“ parengė Kęstutis Pulokas