Izraelio ir Lietuvos ministrų susitikime aptarta Šnipiškių žydų kapinių problema

Versija spausdinimui

Vilnius, 2007-08-28. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras vakar Teisingumo ministerijoje priėmė Izraelio ministrą be portfelio religijos klausimais Yitzhak Cohen. Susitikime daugiausia dėmesio buvo skirta buvusių Šnipiškių žydų kapinių temai.

Susitikimą Teisingumo ministras Petras Baguška pradėjo prisimindamas ilgą bendrą Lietuvos ir žydų tautos istoriją, paminėdamas keletą istorinių momentų – žydų apsigyvenimą Lietuvoje besiformuojant Lietuvos valstybei, išskirtinę žydų tikėjimui rodytą toleranciją, įtvirtintą ir pirmajame Lietuvos statute, XVIII a. Vilniaus kaip žydų religinio centro iškilimą, II pasaulinio karo metu žydų tautą ištikusią tragediją bei dabartinį žydų bendruomenių indėlį į Lietuvos kultūrinį ir politinį atgimimą.

Izraelio ministras be portfelio Yitzhak Cohen pažymėjo, kad Vilnius yra ypatingus jausmus jam keliantis miestas dėl čia gyvenusių šviesios atminties žydų tautybės žmonių, ypač – Vilniaus Gaono.

Y.Cohen pasidžiaugė besiklostančiais santykiais tarp abiejų šalių, tik debesimi, kybančiu virš tų santykių, Izraelio ministras pavadino Šnipiškių žydų kapinių klausimą.

Susitikime dalyvavęs kultūros viceministras Gintaras Sodeika papasakojo problemos priešistorę, kuri siekia 1970-uosius metus bei Koncertų ir sporto rūmų statybas. Viceministras pabrėžė pasakojantis šiuos dalykus todėl, kad užsienio žydų bendruomenės neretai painioja faktus ir tvirtina, kad būtent dabar yra masiškai griaunamos žydų kapinės.

Abi šalys pasikeitė nuomonėmis dėl ekspertų išvadų.

Teisingumo ministras Petras Baguška informavo svečius, kad šių metų rugpjūčio 24 d. Ministro Pirmininko Gedimino Kirkilo potvarkiu buvo sudaryta darbo grupė, kuri įpareigota iki rugsėjo 4 d. pateikti pasiūlymus dėl ekspertų ir anksčiau sudarytų darbo grupių išvadų bei vykdomų statybų tęstinumo. Darbo grupė taip pat įpareigota iki gruodžio 31 d. pateikti Ministrui Pirmininkui pasiūlymus dėl teritorijos, kurioje buvo Šnipiškių žydų kapinės, statuso ir buvusių Šnipiškių žydų kapinių įamžinimo.

Izraelio ministras be portfelio Yitzhak Cohen sakė tikįs, jog žydų kapinių teritorija bus pažymėta ir saugoma nuo bet kokių incidentų.

Teisingumo ministras Petras Baguška tvirtino esąs įsitikinęs, kad Šnipiškių kapinių statybų problema bus kompetentingos komisijos operatyviai išnagrinėta ir Lietuvos Vyriausybės išspręsta.

Yitzhak Cohen pakvietė Petrą Bagušką apsilankyti Izraelyje, Lietuvos ministras kvietimą priėmė.

Parengta pagal Teisingumo ministerijos pranešimą spaudai

raktiniai žodžiai: