Jungtinių Valstijų vyskupai skatina užbaigti karą Irake

Versija spausdinimui

JAV vyskupų konferencijos atstovai paprašė susitikimo su valdančios Respublikonų partijos deputatais Atstovų rūmuose. Ganytojai nori pasitarti dėl būdų, kurie leistų sustabdyti karą Irake. Pranešdama apie vyskupų prašymą, katalikų žinių agentūra Zenit pažymi, jog JAV episkopato atstovai prieš savaitę paprašė panašaus susitikimo su Demokratų partijos kongresmenais katalikais. Savo iniciatyva ganytojai liudija, jog ir Katalikų Bažnyčia nėra abejinga nuolatiniams bandymams vieningu nepartiniu konsensusu paskatinti krašto Kongresą ir prezidento Busho vyriausybę įveikti kliūtis, trukdančias sustabdyti karą Irake. Vyskupų prašymas buvo įteiktas Atstovų rūmų respublikonų lyderiui Johnui Boehneriui JAV vyskupų Tarptautinės politikos komisijos pirmininko, vyskupo Thomas Wenski laiške. Ganytojas laiške pažymėjo, jog katastrofiška yra ne tik Irako, bet ir politikos Vašingtone būklė. Situacija Irake yra nepriimtina ir nepakenčiama taip, kaip ir JAV politikos bei jos atsakingų „patas“. JAV katalikų vyskupų konferencija viliasi paskatinti Kongresą ir administraciją sukurti nepartinę strategiją pereinamajam laikotarpiui, kuris leistų kuo greičiau sustabdyti karą ir išvesti JAV karius iš Irako.

Vatikano radijas