Kardinolas Etchegaray Vatikano radijui pasakoja apie susitikimą su patriarchu Aleksijumi II

Versija spausdinimui

Kardinolas Roger Etchegaray, atstovavęs popiežiui Benediktui XVI Novosibirske prieš keletą dienų vykusiose katalikų katedros konsekravimo dešimtosiose metinės, trečiadienį Maskvos katalikų katedroje aukojo Švenčiausiosios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės Mišias. Kaip jau kalbėta pastarųjų dienų mūsų laidose, šios kelionės į Rusiją metu, kardinolas Etchegaray taip pat susitiko su Maskvos patriarchu Aleksijumi II ir perdavė jam popiežiaus Benedikto XVI asmenišką laišką.

Su dar Maskvoje buvusius kardinolu telefonu kalbėjosi mūsų kolegos iš Vatikano radijo laidų prancūzų kalba redakcijos. Pokalbyje daugiausia dėmesio skirta kardinolo susitikimui su Patriarchu ir, bendrai, katalikų ir ortodoksų Bažnyčių ekumeninių santykių ateičiai.

Dar kartą susitikau su patriarchu Aleksijumi,- sakė kardinolas. Jūs žinote, kad mes esame seni bičiuliai. Pernai Maskvoje su juo buvau susitikęs du kartus. Jis pats privačiai buvo mane pasikvietęs jo vadovavimo Maskvos patriarchatui penkioliktųjų metinių proga. Per pastaruosius tris dešimtmečius kartu dirbome dėl Europos. Drąsiai galiu sakyti, kad jis man labai artimas, kaip brolis. Taigi vėl susitikome, jis mane priėmė, ilgai labai bičiuliškai kalbėjomės. Įteikiau jam asmenišką popiežiaus Benedikto XVI laišką, kuris buvo labai teigiama priimtas.

Kardinolo Etchegaray klausta taip pat apie laukiamą Popiežiaus ir Patriarcho susitikimą.

Jau nuo seno visi apie tai kalba,- sakė kardinolas Vatikano radijui duotame interviu. Tikrai visų pirma Patriarchas ir Benediktas XVI nuoširdžiai šito susitikimo nori, kaip jo troško ir popiežius Jonas Paulius II. Tačiau nieks kol kas nežino kada jis įvyks. Negalima užmiršti, kad tai turi būti susitikimas tiesoje, o ne spektaklis prieš televizijos kameras. Jie trokšta susitikti ne vien tam, kad būtų galima sakyti: štai susitikome! Abu nori gerai parengto susitikimo, kad jis įvyktų tiesos ir nuoširdaus dialogo atmosferoje. Neretai spauda pernelyg labai sureikšmina įvykius arba supaprastina ir idealizuoja tikrovę, kai iš tiesų, negalime užmiršti, kad ta tikrovė yra ganėtinai sudėtinga. Patriarchas Aleksijus išvardijo visą eilę šiuo metu katalikų ir ortodoksų bendrai vykdomų darbų. Tas bendradarbiavimas labai platus ir įvairiaformis. Ir visa tai yra naujos iniciatyvos. Taigi neturime įsikibti senų dalykų, nevalia stabarėti ir laikytis to kas jau praėjo. Reikia su viltimi žiūrėti į ateitį.

Vatikano radijas