Katalikų ir ortodoksų teologinio dialogo komisijos asamblėja

Versija spausdinimui

Italijos Ravenos mieste, prie Adrijos jūros, pirmadienį prasidėjo ir visą savaitę vyks Tarptautinės katalikų ir ortodoksų Bažnyčių teologinio dialogo mišriosios komisijos dešimtoji plenarinė asamblėja. Šią komisiją 1979 metais įkūrė popiežius Jonas Paulius II ir tuometinis Konstantinopolio patriarchas Dimitrijus I. Iškilmingas komisijos įkūrimo aktas įvyko Konstantinopolio patriarchato dangiškojo globėjo apaštalo šv. Andriejaus šventės dieną - 1979 metų lapkričio 30-ąją Stambule, ketvirtosios Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės į užsienį metu. Pirmoji komisijos plenarinė asamblėja buvo surengta Rodo saloje 1980 metais. Reguliarus komisijos darbas, dalyvaujant katalikų Bažnyčios ir pagrindinių ortodoksų bendruomenių atstovams, vyko iki praėjusio šimtmečio pabaigos. Vėliau, visų pirma dėl padidėjusios įtampos Romos ir Maskvos Bažnyčių santykiuose, mišriosios komisijos veikla buvo sustabdyta. Darbas buvo atnaujintas pernai rugsėjo mėnesį Belgrade įvykusioje asamblėjoje.

Ravenoje pirmadienį prasidėjusioje Tarptautinės katalikų ir ortodoksų Bažnyčių teologinio dialogo mišriosios komisijos dešimtojoje plenarinėje asamblėjoje dalyvauja 60 asmenų, po 30 katalikų ir ortodoksų atstovų. Asamblėjai vadovauja du komisijos pirmininkai – katalikų Bažnyčiai atstovaujantis Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas kardinolas Walter Kasper ir ortodoksams atstovaujantis komisijos pirmininkas Konstantinopolio patriarchatui pavaldžios Pergamo vyskupijos metropolitas Ioannis. Katalikų Bažnyčiai komisijoje atstovauja kardinolai, vyskupai, kunigais ir pasauliečiai, įvairių disciplinų ekspertai, dauguma iš tų šalių, kur vienos šalia kitų veikia katalikų ir ortodoksų bendruomenės. Ortodoksams atstovauja maždaug visų patriarchatų ir autokefalinių Bažnyčių delegatai, tarp jų – 19 vyskupų. Atstovaujama Konstantinopolio, Aleksandrijos, Antiochijos, Jeruzalės, Maskvos, Serbijos, Rumunijos, Bulgarijos patriarchatams, Gruzijos, Kipro, Graikijos, Lenkijos, Albanijos, Čekijos ir Slovakijos, Suomijos ir Estijos ortodoksų Bažnyčioms.

Pirmosios susitikimo dienos vakarą visi dalyviai susirinko į ekumeninius Mišparus, vykusius šv. Apolinaro bazilikoje, netoli Ravenos. Nuo antradienio iki šeštadienio vyks asamblėjos dabai. Šeštadienio, spalio 13-osios, vakarą komisijos nariai ortodoksai dalyvaus katalikų Mišiose, kurios bus aukojamos Ravenos katedroje, o sekmadienį, spalio 14-ąją, katalikai dalyvaus ortodoksiškoje Eucharistijos liturgijoje, kuri bus aukojama Ravenos Šv. Vitalio bazilikoje.

Ravenoje vykstančioje asamblėjoje tęsiama ta pati tematika, kuri buvo pradėta pernai Belgrade vykusioje devintojoje Tarptautinės katalikų ir ortodoksų Bažnyčių teologinio dialogo mišriosios komisijos plenarinėje asamblėjoje. Kalbama apie Bažnyčios sakramentiškumo ekleziologinius ir juridinius padarinius. Kaip Vatikano radijui sakė Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos sekretorius vyskupas Eleuterio Fortino, jau pati asamblėjos problematika – valdžia ir autoritetas Bažnyčioje, susirinkimai ir sinodai kaip Bažnyčios valdymo formos, aiškiai liudija, kad vis labiau artėjama prie esminės ortodoksų ir katalikų santykių problemos – Petro įpėdinio pirmumo interpretavimo. Šiemetinėje asamblėjoje tikriausiai dar ne viską sugebėsime išsiaiškinti,- sakė vyskupas Fortino,- tačiau bus bandoma rengti dirvą to esminio klausimo – valdžios ir autoriteto visuotinės Bažnyčios mastu sprendimui.

Vatikano radijas