Koptų Bažnyčios rūpesčiai Egipte

Versija spausdinimui

Spalio 25 d. Al Minios provincijoje Egipte kilo riaušės tarp krikščionių ir musulmonų. Muštynės kilo dėl to, kad pasklido kalbos, neva krikščionių bendruomenė nori pasisavinti šalia koptų Mergelės Marijos bažnyčios esantį žemės sklypą, siekdama praplėsti bažnyčios namus.

Jauni musulmonai iš gretimo Mantiqat Al- Abedo kaimo padeginėjo krikščionims priklausomus pastatus ir iššaukė šių dviejų bendruomenių riaušes. Muštynės vėliau pasikartojo įvairiose Egipto vietose, bet ypač Egipto pietuose.

Koptų Bažnyčia Egipte prašo priimti įstatymą, kuris įteisintų statybas musulmonų ir krikščionių kultų vietose. Statybų ar pastato išplėtimo įstatymas po ką tik praėjusių įvykių yra labai aktualus Koptų Bažnyčiai ir visiems Egipto krikščionims.

Šiuo metu Egipte krikščionys koptai sudaro net 2 proc. visų gyventojų, tai yra apie 10 mln.

Vatikano radijas