Pasaulinė reformatų bažnyčių bendrija buvo priversta perkelti savo būstinę dėl stipraus Šveicarijos franko kurso

Versija spausdinimui

PRBB simbolis vėliavoje. Šaltinis: www.wcrc.chParyžius. Šveicarijos miesto Ženevos istorija pasižymi tuo, jog čia  buvo teiktas prieglobstis religiniams disidentams, iš kurių ryškiausias buvo XVI amžiaus reformatorius Džonas Kalvinas. Vis dėlto, stiprus Šveicarijos frankas gerokai apsunkino jo pasekėjų situaciją.

Dėl Šveicarijos franko kurso kitų valiutų atžvilgiu, Pasaulinė reformatų bažnyčių bendrija (PRBB, World Communion of Reformed Churches) buvo priversta perkelti savo pasaulinę būstinę į Vokietiją iš miesto, kuris žinomas kaip „protestantų Roma“. Šį miestą  Kalvinas valdė remdamasis griežta teokratija.

PRBB pareiškimą pateikė grupė, kurią reprezentuoja 80 milijonų krikščionių iš reformatų, presbiterionų ir kitų bažnyčių iš viso pasaulio. Šiame pareiškime teigiama, jog būstinė bus perkelta į Hanoverį iki 2013 metų gruodžio mėnesio, nes dauguma PRBB narystės mokesčių ir aukų yra surenkamos eurais arba Amerikos doleriais, kurių vertė pastaraisiais metais stipriai krito dėl stiprios Šveicarijos franko vertės. Būstinės perkėlimas sutaupytų 200 tūkstančių frankų per metus. Per pastaruosius penkerius metus Amerikos doleris prarado 21 %  savo vertės lyginant su Šveicarijos franku, o euras – 27%.

Kalvinas, gimęs Šiaurinėje Prancūzijoje, buvo faktinis Ženevos valdovas nuo 1541 metų iki savo mirties 1564 metais. Būdamas nenuilstančiu pamokslininku, skatino griežtą viešąją moralę, kuri draudė viešas pramogas. Eretikai buvo kankinami, o kai kurie deginami ant laužo. Ženeva tapo reformacijos centru ir palankiai sutiko protestantus, kurie bėgo nuo katalikų valdovų visoje Europoje. Po Kalvino mirties jo idėjos išplito Prancūzijoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Škotijoje, o vėliau su puritonais - į Amerikos kolonijas.

Ženeva paminėjo Kalviną 1909 metais skirdama Reformacijos Sieną jo įkurtame universitete. Miestui taip pat priklauso Tarptautinis Reformacijos Muziejus šalia katedros.

Reformatų bažnyčios judėjimas turėjo savo biurus Ženevoje nuo 1948 metų, kai įsikūrė Pasaulinė bažnyčių taryba (World Council of Churches), reprezentuojanti 349 protestantų, ortodoksų, anglikonų bažnyčias.

Kanclerė Angelina Merkel, apsilankiusi pagrindinės protestantų bažnyčios asociacijos sinode Vokietijoje, teigė, kad PRBB sprendimas pabrėžia teigiamus bažnyčios ir valstybės santykius šioje šalyje, kurie pastebimi ir atpažįstami tarptautiniu mastu.

Su apytiksliai 2,2  milijardo pasekėjų, krikščionybė yra labiausiai paplitęs tikėjimas pasaulyje. Romos katalikų bažnyčią sudaro 1,2 milijardo pasekėjų, ortodoksų – 250 milijonų, baptistų – 90 milijonų.

Reformatų, anglikonų, liuteronų ir metodistų bažnyčios turi apytiksliai po 80 milijonų narių visame pasaulyje, iš kurių daugelis gyvena besivystančiose šalyse.

Pagal Reuters 2012-11-05 publikuotą Tom Heneghan straipsnį parengė Rasa Kraulėdaitė

raktiniai žodžiai: