Latvijos ev. liuteronų bažnyčioje – du nauji vyskupai

Versija spausdinimui

Spalio 13 d. 12.00 val. Rygos katedroje numatoma iškilminga dviejų naujų Latvijos ev. liuteronų bažnyčios vyskupų konsekracija. Kun. Pâvils Brūvers ir kun. Einârs Alpe vyskupais išrinkti Latvijos ev. liuteronų bažnyčios XXIII Sinode, vykusiame š.m. birželio 5 - 6 d.  Naujųjų vyskupų konsekracijai vadovaus Latvijos ev. liuteronų bažnyčios arkivyskupas Jânis Vanags.

Vyskupas Pâvils Brūvers vadovaus Liepojos diecezijai, vyskupas Einârs Alpe – Daugpilio diecezijai.

Pâvils Brūvers gimė 1949 04 10 Rygoje.  Nuo 1970 m. studijavo mediciną Rygos Medicinos institute. 1974 m. už antisovietinę veiklą išmestas iš instituto, kartu su broliu Olafu buvo įkalinti. Spaudžiant išeivijos latvių organizacijoms bei „Amnesty International“, 1976 m. broliams buvo leista išvykti į Vokietiją (tiksliau – visai Brūverių šeimai liepta palikti Sovietų Sąjungą). Kelno universitete tęsė medicinos studijas, tačiau dėl finansinių priežasčių turėjo jas nutraukti. Nuo 1979 m. dvidešimt penkerius metus dirbo radijo stotyje „Laisvoji Europa“. Dirbdamas radijo stotyje, neakivaizdžiai studijavo teologiją Irvingo tarptautinėje seminarijoje (Teksasas, JAV), įgijo teologijos bakalauro laipsnį (magistrantūros studijas tęsia Latvijos universitete Rygoje). Dar studijuodamas, grodavo vargonais Miuncheno parapijoje bei mokytojavo sekmadieninėje mokykloje, o esant reikalui, pavaduodavo kunigą.  Išeivijos latvių ev. liuteronų bažnyčiai pašaukus, 1995 m. įšventintas diakonu. Tais pačiais metais „Laisvoji Europa“ iš Miuncheno persikraustė į Prahą, ten Pâvils Brūvers tapo vietinės latvių liuteronų parapijos, kurią pats ir įkūrė, kunigu. Iki 2004 m. kun. Pâvils Brūvers dvasininko pašaukimą derino su radijo žurnalisto darbu, 1998 m. buvo apdovanotas Latvijos II laipsnio Trijų Žvaigždžių ordinu.

2004 m. kun. Pâvils Brūvers grįžo į Latviją, kur tapo arkivyskupo Jânio Vanago pavaduotoju bei Latvijos ev. liuteronų bažnyčios komisijos ryšiams su visuomene vadovu. Nuo 2005 m. kunigauja Doles-Íekavas ir Vecumnieku parapijose.

Naujasis Liepojos diecezijos vyskupas yra vedęs, turi tris vaikus.

Einârs Alpe gimė 1963 11 11 Rygoje. Ordinuotas 1991 m., kunigavo Balvu, Tilžas, Viïakas ir Kârsavas parapijose Latgaloje. Teologijos bakalauro laipsnį Latvijos universitete Rygoje įgijo 1993 m. Nuo 2002 iki 2005 m. studijavo Šiaurės Elbės Bažnyčios (Vokietija) organizuojamuose bažnyčios vadybos kursuose. Nuo 2004 m. Balvu dekanato dekanas.

Naujasis Daugpilio diecezijos vyskupas yra vedęs, turi septynis vaikus. 

Pagal www.lutheran.lv ir www.gramata21.lv parengė Kęstutis Pulokas
Bernardinai.lt