Liuteronų yra beveik septyniasdešimt milijonų

Versija spausdinimui

Kiekvienų metų pradžioje Pasaulio Liuteronų Sąjunga pateikia statistikos duomenis apie viso pasaulio liuteroniškas bažnyčias. Ką tik pasirodžiusi 2005 m. statistika rodo, kad, palyginti su 2004 m., liuteronų visame pasaulyje padaugėjo 0,33 procento, arba 229 753 žmonėmis, ir dabar yra 69 757 570. Iš jų Pasaulio Liuteronų Sąjungai priklausančios bažnyčios vienija 66 214 048 tikinčiuosius, t.y. per metus Pasaulio Liuteronų Sąjungos vienijamų liuteronų padaugėjo 0,43 procento. Pasaulio Liuteronų Sąjunga šiandien jungia šimtą keturiasdešimt bažnyčių septyniasdešimt aštuoniose valstybėse.

Sparčiausiai liuteronų skaičius augo Afrikoje, kur per metus liuteronų pagausėjo daugiau nei devyniais šimtais tūkstančių, dabar Afrikos žemyne liuteronų bažnyčioms priklauso per penkiolika milijonų tikinčiųjų. Liuteronų šiek tiek pagausėjo ir Pietų Amerikoje bei Azijoje.

Tuo tarpu Europoje liuteronų sumažėjo beveik puse milijono, tad šiandien Europos liuteronų bažnyčioms priklauso 38035928 narių. Švedijos evangelikų liuteronų bažnyčia – didžiausia liuteroniška bažnyčia pasaulyje – 2005 m. jungė 6 995 000 narių, t.y. 3,1 procento mažiau, palyginti su 7,2 milijono tikinčiųjų 2004 m. Vokietijoje liuteronų sumažėjo šimtu šešiasdešimčia tūkstančių, ir dabar Vokietijos liuteroniškos bažnyčios iš viso vienija 12 912 101 narį. 

Bene ryškiausias narystės nuosmukis užregistruotas Rusijoje – daugiausia dėl vokiečių kilmės gyventojų emigracijos Rusijos ir NVS šalių evangelikų liuteronų bažnyčios (ELKRAS) narių skaičius sumažėjo iki septyniasdešimt penkių tūkstančių, nors gan neseniai ši bažnyčia teigė vienijanti ketvirtį milijono tikinčiųjų. Dar šešiolika tūkstančių liuteronų jungia suomiškos kilmės Ingrijos evangelikų liuteronų bažnyčia Rusijoje.

Tik kai kuriose Europos valstybėse liuteronų kiek padaugėjo – Norvegijos evangelikų liuteronų bažnyčia pasipildė 8681 nauju nariu ir dabar vienija 3930946 tikinčiuosius. Palyginti nedidelė Austrijos evangeliška Augsburgo išpažinimo bažnyčia pagausėjo 3108 nariais ir šiandien jungia 325429 tikinčiuosius. Šiek tiek išaugo ir kai kurių kitų nedidelių liuteroniškų bažnyčių - pvz., Rumunijoje ar Airijoje, - narių skaičius.

Šiaurės Amerikoje liuteronų bažnyčių narių sumažėjo1,16 procento. Amerikos evangelikų liuteronų bažnyčios narių sumažėjo 1,1 procento, dabar ji vienija 4 930 429 tikinčiuosius. Liuteronų bažnyčios Misūrio sinodo narių skaičius sumažėjo vienu procentu, dabar ši PLS nepriklausanti bažnyčia jungia 2 463 747 tikinčiuosius.

Sparčiai mažėja Baltijos šalių išeivijos liuteronų bažnyčių narių skaičius. Šiuos pokyčius bene labiausiai lėmė per pastaruosius penkiolika metų kardinaliai pasikeitusi geopolitinė pasaulio situacija - sovietinės okupacijos metais bažnyčios tremtyje buvo svarbus į Vakarus pasitraukusių žmonių vienijamasis veiksnys, į PLS šios bažnyčios įsijungė nuo Sąjungos įkūrimo 1947 m. Dabar PLS statistikos ataskaitoje pažymima, kad nuo 2004 m. Lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčios diasporoje (būstinė JAV) narių sumažėjo 3,3 procento, bent jau Jungtinėse Valstijose šiai bažnyčiai 2005 m. save priskyrė 2 900 tikinčiųjų. Estų evangelikų liuteronų bažnyčia užsienyje (būstinė Kanadoje) praneša jos narių sumažėjus 45 procentais! Dabar jai priklauso 6 620 tikinčiųjų. 25 000 narių jungusi Latvių evangelikų liuteronų bažnyčia užsienyje (būstinė Vokietijoje) per metus neteko 37,5 procentų narių. PLS ataskaitoje nurodoma, kai tai sparčiausiai mažėjusi bažnyčia Vokietijoje.

Pagal „Lutheran World Information“ parengė Kęstutis Pulokas  

Bernardinai.lt